Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Witamy nowe uczelnie! PDF Drukuj

Z ogromną radością zawiadamiamy, że dwie kolejne znakomite uczelnie przystąpiły do programu Study in Poland: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Politechnika Śląska. Cieszymy się i gratulujemy dobrej decyzji!

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z zapleczem sześciu szpitali klinicznych jest prężną i dynamiczną Uczelnią. Jego rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej, na największej spośród wszystkich medycznych szkół wyższych w kraju liczbie kierunków i specjalności oraz na licznej kadrze - ponad 1000 nauczycieli akademickich, w tym około 300 z tytułem profesora.

W 1993 roku władze rektorskie ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu podjęły decyzję o uruchomieniu Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim. Uczelnia prowadzi również kształcenie na studiach podyplomowych i doktorskich.

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż czterokrotnie wyróżnionego zaszczytnym tytułem Najlepszej Uczelni Medycznej w Polsce, jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. W tym celu Uczelnia realizuje aż 28 długoterminowych umów o współpracy z uniwersytetami medycznymi na całym świecie.

Politechnika Śląska, uczelnia o 60-letniej tradycji, kształci obecnie około 32 000 studentów. Jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce z nowoczesnym zapleczem badawczym i dydaktycznym. Na dwunastu wydziałach Politechniki Śląskiej funkcjonuje aktualnie 35 kierunków studiów i ponad 140 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej, a także wiedzę z zakresu zarządzania, socjologii i administracji.

Aż na pięciu wydziałach Politechniki Śląskiej można studiować także w języku angielskim. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami o profilu edukacyjnym, naukowo-badawczym i przemysłowym. Aktualnie ma podpisanych ponad 110 porozumień dwustronnych z uczelniami i ośrodkami naukowymi z 38 krajów całego świata.