Newsletter Study in Poland

temat wydania

Odessa: Sukces polsko-ukraińskiego spotkania "okrągłego stołu"

Na zaproszenie Rady Rektorów Regionu Odeskiego, w dniach 18-19 maja 2012 odbyło się w Odessie spotkanie "okrągłego stołu" uczelni polskich i ukraińskich oraz cykl indywidualnych wizyt w uczelniach odeskich. Współorganizatorem spotkania był Konsulat Generalny RP w Odessie. W składzie polskiej delegacji znaleźli się rektorzy, prorektorzy oraz przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej i promocji 18 polskich uczelni. Głównym wnioskiem ze spotkania w Odessie  jest potwierdzenie wspólnego zainteresowania rozwijaniem dwustronnej wymiany studentów i pracowników, a także wspólnym udziałem w projektach europejskich takich jak: Erasmus Mundus, Tempus, 7 Program Ramowy i innych. Podpisano kilkanaście wstępnych umów dotyczących współpracy.

Wizytę rozpoczęło spotkanie w Szkole nr 117 z przedstawicielami organizacji polonijnych i osobami prowadzącymi działalność oświatową i naukę języka polskiego w Regionie Odeskim. Szkoła nr 117 prowadzi (obok Gimnazjum nr 7 oraz Szkoły nr 121) naukę języka polskiego. Spotkanie rozpoczęły specjalnie przygotowane występy zespołów młodzieżowych śpiewających m.in. piosenki w języku polskim. Prof. Andrzej Chochół – w imieniu polskiej delegacji – odebrał specjalnie wypieczony na nasz przyjazd tradycyjny, ukraiński kołacz. Gorące powitanie stworzyło znakomitą atmosferę dla dalszego pobytu delegacji w Odessie.

Spotkania bilateralne

Piątek (18 V) poświęcony był na spotkania bilateralne w uczelniach Odessy zainteresowanych współpracą z naszymi uniwersytetami. Członkowie delegacji odwiedzili m.in.: Politechnikę Odeską, Uniwersytet Ekonomiczny, Odeski Uniwersytet Ekologiczny, Odeski Uniwersytet Rolniczy, Odeski Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Odeską Akademię Prawa i Odeską Akademię Telekomunikacji im. Popowa. Polscy rektorzy podkreślali bardzo dobre przygotowanie wizyt i rzeczowość rozmów. Podpisano wstępnie ponad 20 umów o współpracy międzyuczelnianej.

Oprócz wizyt „rektorskich” zorganizowane zostało również (w Szkole numer 117) spotkanie z uczniami szkół odeskich zainteresowanymi studiami w Polsce. Aulę szkolną wypełniła młodzież zarówno ze szkół, w których prowadzi się naukę języka polskiego (nr 117, nr 121, gimnazjum nr 7) jak i z innych szkół odeskich (nr 52, 90, 105, gimnazjum nr 4). Po wstępie zawierającym podstawowe informacje o studiach w Polsce nastąpiły prezentacje m.in.: UE w Krakowie, UE w Katowicach, UMCS, Uniwersytetu Opolskiego, WSB w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie byli żywo zainteresowani prezentacjami uczelni, a szczególne ożywienie wywołały promocyjne lib duby UE w Katowicach i w Poznaniu.

Debata telewizyjna

Wieczorem tego samego dnia polska delegacja uczestniczyła w ponad dwugodzinnej debacie telewizyjnej na żywo w stacji MX 100%, z udziałem przedstawicieli odeskiego świata nauki. Dyskusja koncentrowała się wokół możliwości współpracy ukraińsko-polskiej, realizacji europejskich standardów kształcenia, sytuacji prawnej uczelni w obu krajach. Debata ta – na prośbę telewidzów – była już dwukrotnie retransmitowana.

Okrągły stół

W sobotę (20 V) odbyło się w Sali konferencyjnej Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. I.I. Miecznikowa plenarne posiedzenie Okrągłego Stołu Rektorów Polski i Ukrainy. Obradom przewodniczył IM Rektor ONU prof. Igor Nikołajewicz Kowal.

Program obrad obejmował wystąpienia obu stron oraz dyskusję. Przemówienie wstępne ze strony polskiej wygłosiła Konsul Generalna RP w Odessie, Pani Joanna Strzelczyk, a ze strony Rady Rektorów Regionu Odeskiego prof. Sergiej M. Stepanienko.

Programową prezentację nt. Europejskie standardy szkolnictwa wyższego w Polsce przedstawił W. Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Kolejni mówcy opisywali doświadczenia wzajemnych kontaktów polsko-ukraińskich (prezentacje w załączeniu). Szczególnie dużym zainteresowanie cieszyło się wystąpienie dr R. Głębockiego z Politechniki Warszawskiej, który omawiał projekt EWENT realizowany w ramach programu Erasmus Mundus oraz wystąpienie prof. G.B. Warłamowa z Politechniki Kijowskiej, który w bardzo emocjonalny sposób relacjonował doświadczenia KPI w zakresie współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy oraz polskimi uniwersytetami.

Na zakończenie spotkania Prezes W. Siwiński wręczył prof. I. Kowalowi i prof. S. Stepanienko – na pamiątkę spotkania odbywającego się tuż przed Euro 2012 – „szaliki kibica”, co wywołało aplauz zgromadzonych. Po oficjalnej części konferencji zebrani udali się na krótki koncert do Domu Uczonego (dawnego pałacu rodziny Tołstojów) zakończony rozmowami kuluarowymi przy lampce wina.

Festyn Dzień Europy

Równolegle z obradami Okrągłego Stołu odbywał się w parku miejskim przy ulicy Deribasowskiej, centralnej ulicy Odessy festyn z okazji Dnia Europy. Tu, w namiocie konsulatu RP, uczelnie polskie prezentowały swoją ofertę edukacyjną. Zainteresowanie było bardzo duże, o czym świadczy fakt rozdania praktycznie wszystkich przywiezionych do Odessy materiałów promocyjnych.