Newsletter Study in Poland

Historia KRASP PDF Drukuj

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Początkowa działalność o charakterze „klubu” w najlepszym tego słowa znaczeniu, z czasem utorowała sobie drogę do coraz większej samodzielności i społecznego poważania.

W następstwie uchwalenia w lipcu 2005 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz uchwalenia we wrześniu 2005 r. przez Zgromadzenie Plenarne KRASP Statutu, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich uzyskała „umocowanie ustawowe”; uzyskała też prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy.
Od 1 października 2006 r. KRASP prowadzi działalność jako odrębny podmiot prawny, zarejestrowany w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz w urzędzie skarbowym.

Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, 7 szkół ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej.

Spotkanie Jana Pawła II z rektorami - założycielami KRASP.
Collegium Maius UJ. 8 czerwca 1997 r.
Prezydium KRASP, kadencja 1999-2002
Prezydium KRASP, kadencja 2002-2005
Prezydium KRASP, kadencja 2005-2008
Prezydium KRASP, kadencja 2008-2012