Newsletter Study in Poland

Zmierzyliśmy umiędzynarodowienie studiów w polskich uczelniach PDF Drukuj

Umiędzynarodowienie uczelni to jedna z głównych grup kryteriów w Rankingu Szkół Wyższych 2012 przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu internacjonalizacja uczelni oceniana jest za pomocą siedmiu wskaźników, które uwzględniane są w rankingu z łączną wagą 15%.

Są to:

Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2011/12. (4%)

Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2011/12. (3%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – mierzona liczbą krajów pochodzenia studentów cudzoziemców w przypadku, gdy ich liczba przypadająca na kraj wynosi min. 15 studentów. (1%).

Zwycięzcą tegorocznego Rankingu Umiędzynarodowienia została Akademia Leona Koźmińskiego. Serdecznie gratulujemy. Więcej o zwycięzcy przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu miesięcznika Perspektywy.