Newsletter Study in Poland

Siedem lat "Study in Poland" PDF Drukuj

W maju 2005 roku Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o uruchomieniu – wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” – wieloletniego programu „Study in Poland” mającego na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie cudzoziemców do studiowania w Polsce. Po pozytywnych doświadczeniach dwóch pierwszych lat, w czerwcu 2007 roku podpisane zostało „Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego” pomiędzy KRASP i Fundacją "Perspektywy" poszerzające zakres współpracy i instytucjonalizujące sposób prowadzenia programu.

Podsumowując po siedmiu latach (dwóch kadencjach władz rektorskich: 2005-2008 i 2008-2012) efekty programu „Study in Poland” można dostrzec wyraźnie dalekowzroczność podjętej wówczas decyzji. Jednym z najbardziej oczywistych wyników wspólnych działań podejmowanych przez uczelnie członkowskie KRASP i Perspektywy jest zwiększenie dwa i pół raza (z 10 tys. do 25 tys.) liczby studentów zagranicznych w Polsce! Udało się to mimo braku wsparcia finansowego ze strony państwa.

Zaangażowanie się KRASP w systemowe umacnianie międzynarodowej obecności polskich uczelni nastąpiło we właściwym momencie. Jego inicjatorzy trafnie odczytali wyzwania internacjonalizacji, dalekowzrocznie formułując założenia programu oraz – co najważniejsze – wykazali się konsekwencją w jego wspieraniu.

Żyjemy w czasach globalizacji, której jednym z kluczowych przejawów jest internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Jeszcze nigdy w historii tak wielu młodych ludzi nie wybierało jako miejsca swoich studiów uczelni zagranicznej – jest ich obecnie na świecie prawie 4 miliony. Polska uczestniczy jednak w tej wymianie i pożytkach z niej płynących wciąż w stopniu szczątkowym. W światowych statystykach umiędzynarodowienia (publikowanych przez OECD i UNESCO) Polska wciąż prawie nie istnieje, a na wykresach można nas łatwo znaleźć - na ostatnich miejscach! Program „Study in Poland” przyczynia się walnie do poprawy tego stanu rzeczy.

Mamy powody do dumy. W roku akademickim 2011/2012 w programie uczestniczą 43 uczelnie członkowskie KRASP najbardziej zaangażowane w procesach umiędzynarodowienia, przede wszystkim te, które prowadzą lub uruchamiają studia w języku angielskim. Prowadzą one łącznie ponad 350 programów studiów w językach obcych, a studiuje w nich 2/3 wszystkich studentów zagranicznych w Polsce.

W latach 2005-2012 uczelnie uczestniczące w programie „Study in Poland” (a było ich w ciagu tych lat łącznie 62) dokonały niezwykłego wysiłku. Promowały się wspólnie – na polskich stoiskach narodowych „Study in Poland” – zorganizowanych przez Perspektywy na 55 targach edukacyjnych w 17 krajach całego świata. Uczestniczyły w 34 samodzielnych Prezentacjach Polskich Uczelni lub Dniach Polskich za granicą.

Wydaliśmy pięć serii informatorów w języku angielskim - w wersji drukowanej i na płytach CD - o uczelniach (Study in Poland - University Guide) i programach studiów w językach obcych (Study in Poland - Programme Guide). Były one dystrybuowane na targach, a także dostarczane polskim placówkom dyplomatycznym, konsularnym i naukowo-kulturalnych na całym świecie. Perspektywy przygotowały także 25 informatorów oraz ulotki informacyjne w różnych językach (angielskim, ukraińskim, rosyjskim, chińskim, portugalskim i hiszpańskim) z ukierunkowaniem na poszczególne kraje i wydarzenia. Łączny nakład tych publikacji przekroczył 120 tys. egzemplarzy.

Należy z całą siłą podkreślić, że w dobie Internetu głównym źródłem informacji dla wszystkich obcokrajowców zainteresowanych studiami w Polsce jest portal www.studyinpoland.pl prowadzony w języku angielskim – z uzupełniającymi wersjami w języku rosyjskim, ukraińskim i chińskim. W ciągu ostatnich czterech lat odwiedziło go ponad 600 tysięcy tzw. unique users, którzy dokonali ponad 3,5 miliona odsłon.

Nie sposób wyliczyć wszystkie podejmowane działania, ale warto przypomnieć, że co najmniej dwa razy w roku w ramach programu „Study in Poland” organizowane były konferencje i szkolenia poświęcone kluczowym aspektom umiędzynarodowienia polskich uczelni i ich promocji za granicą. Braliśmy też aktywny udział w głównych światowych konferencjach związanych z internacjonalizacją bowiem program „Study in Poland”, stanowiący jedną z odpowiedzi polskiego środowiska akademickiego na wyzwania związane z tworzeniem europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, został szybko i pozytywnie dostrzeżony na świecie.

Podejmując się realizacji programu „Study in Poland” daliśmy sygnał partnerom z innych krajów, że Polska nie zamierza być tylko rajem dla agencji rekrutacyjnych poszukujących talentów dla zagranicznych uczelni. Przeciwnie, sami zaczęliśmy skutecznie przekonywać inne nacje do studiowania w Polsce. A efekty naszej pracy na priorytetowym kierunku wschodnim – w ciągu siedmiu lat zwiększyliśmy ponad trzykrotnie liczbę studentów z Ukrainy (z 1989 osób w roku 2005 do 6116 obecnie) - najlepiej świadczą, że jesteśmy zdolnymi uczniami!

Udało się nam wspólnie zrobić i uzyskać dużo więcej niż zakładaliśmy. Wielka w tym zasługa Rektorów, kolejnych Przewodniczących Konferencji Akademickich Szkół Polskich – prof. Franciszka Ziejki, prof. Tadeusza Lutego i prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, którzy dbali o to, aby kwestie umiędzynarodowienia były w centrum działań KRASP i wspierali aktywnie działania „Study in Poland”. Serdecznie Ich Magnificencjom za to wsparcie dziękujemy!

Szczególne podziękowania należą się Panu Rektorowi Karolowi Musiołowi – odpowiedzialnemu przez dwie kadencje w KRASP za sprawy międzynarodowe – który jako szef Zespołu Koordynującego KRASP-Perspektywy bezpośrednio nadzorował program „Study in Poland”, nie szczędząc czasu i serca dla wsparcia działań podejmowanych w ramach programu.

Poniższa mapa obrazująca realizację programu „Study in Poland” pokazuje, co udało się KRASP i Perspektywom zrobić wspólnym wysiłkiem w latach 2005-2012. Możemy być z tego dumni! Marka „Study in Poland” stała się znana i rozpoznawalna jako wizytówka polskich uczelni na całym świecie. Nie zmienia to oczywiście faktu, że jest przed nami jeszcze prawie wszystko do zrobienia... Liczymy na dalszą skuteczną współpracę i wsparcie wspólnych wysiłków na rzecz otwierania polskich uczelni dla studentów z całego świata.

Waldemar Siwiński
Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Zapoczątkowana w 2005 wspólna inicjatywa KRASP i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, mająca na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie do studiowania w Polsce przynosi wyniki. Liczba studentów zagranicznych zwiększyła się w tym okresie z 10 tys. do 25 tys. Pod egidą „Study in Poland” polskie uczelnie promowały się podczas 55 międzynarodowych targów edukacyjnych i 34 samodzielnych Prezentacji Polskich Uczelni w prawie 30 krajach. Wydano w kilku językach i rozprowadzono po świecie ponad 120 tys. egzemplarzy publikacji informacyjnych o polskich uczelniach i oferowanych przez nie programach studiów. W ciągu ostatnich czterech lat portal internetowy www.studyinpoland.pl odwiedziło ponad 600 tys. tzw. unique users, którzy dokonali ponad 3,5 miliona odsłon.

W roku akad. 2011/12 w programie „Study in Poland” uczestniczą 43 uczelnie członkowskie KRASP, które prowadzą 350 programów studiów w językach obcych.