Newsletter Study in Poland

Polskie uczelnie promują się w Japonii pod europejskim parasolem PDF Drukuj

W dniach 10-14 maja w Japonii przebywała delegacja polskich uczelni, która udział wzięła w I Europejskich Targach Szkolnictwa Wyższego w Japonii (European Higher Education Fairs) - na Meiji University oraz Kobe University - oraz w spotkaniach na takich uczelniach jak Josai University oraz Kyoto University. Ofertę polskich uczelni przy okazji tych wydarzeń promowano także w ramach programu "Study in Poland". Pierwszymi wrażeniami nt. wizyty polskich uczelni w Tokyo i Kobe dzieli się Tomasz Kuczyński, I sekretarz Ambasady RP w Tokio:

W Tokio i Kobe odbyły się pierwsze unijne targi szkolnictwa wyższego (EHEF) w Japonii. Obecni byli przedstawiciele 43 instytucji z 11 krajów unijnych i krajów stowarzyszonych: Francja (9), Polska (8), UK (6), UE (6), Niemcy (5), Irlandia (3), Belgia (1), Bułgaria (1), Finlandia (1), Hiszpania (1), Włochy (1) oraz Szwajcaria (1).

 • Politechnikę Łódzką,
 • Politechnikę Warszawską,
 • Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Program Study in Poland,
 • Ambasadę RP w Japonii.

W ciągu trzech dni, targi odwiedziło około 1500 japońskich studentów oraz przedstawicieli ok. 50 japońskich uczelni chcących nawiązać lub wzmocnić współpracę z europejskimi uczelniami (ok. 1000 odwiedzających w dn. 10 i 11 maja na Uniwersytecie Meiji w Tokio oraz ok. 500 w dn. 12 maja na Uniwersytecie w Kobe). Organizatorzy – Delegatura UE w Japonii, Campus France, British Council, DAAD, Meiji University i Kobe University – uznali te pierwsze targi za duży sukces.

Z punktu widzenia promocji polskich uczelni w Japonii, było to najważniejsze wydarzenie od czasu Forum Nauki Polska-Japonia, które (przy współpracy z programem Study in Poland) odbyło się w naszej ambasadzie w grudniu 2009 r. Ponieważ coroczne targi nauki JASSO oraz podobne imprezy organizowane przez tokijskie uczelnie przeznaczone są głównie dla japońskich studentów i ponieważ nie biorą w nich udziału goście z Polski, lecz wyłącznie przedstawiciel naszej ambasady, rzadko dochodzi do nawiązania współpracy międzyuczelnianej. W trakcie tych imprez studenci najczęściej pytają jedynie o możliwości studiów w Polsce, konkretne uczelnie/programy i stypendia rządowe. Tym razem jednak udało się zgromadzić w Tokio i Kobe nie tylko dużą ilość japońskich studentów i przedstawicieli krajów unijnych, ale również przedstawicieli poszczególnych uczelni z UE i Japonii. Wielu uczestników było zdania, że dzięki nawiązanym kontaktom uda się rozpocząć współpracę, jako że liczne spotkania odbyły się też niezależnie od EHEF. Najczęściej mowa była o wymianie studentów, ale wiadomo nam też, że prowadzono rozmowy dotyczące współpracy naukowej.

Nasza placówka podjęła szereg działań, aby zmaksymalizować wyniki EHEF. 16 kwietnia br. w ramach spotkania przygotowawczego z przedstawicielami ok. 30 japońskich uczelni, p. Tomasz Kuczyński, I Sekretarz Ambasady RP w Japonii przedstawił polski system nauczania oraz polskie uczelnie mające wziąć udział w EHEF. 24 kwietnia br. wygłosił również 90 min. wykład dla studentów Meiji University nt. Polski, jej miejsca w UE i relacji z Japonią. O EHEF poinformował większość japońskich uczelni, a na prośbę polskich gości przygotował również spotkania z uczelniami m.in. w Tokio, Kobe, Kioto, Nara i Niigata.

Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje naszej placówki wskazują, że:

 1. podstawą do nawiązania współpracy między uczelniami w Polsce i Japonii są indywidualne kontakty pracowników naukowych, najczęściej dzięki udziałowi w tych samych konferencjach, członkostwu w tych samych stowarzyszeniach; dopiero na takiej podstawie można wypracowywać bardziej złożone formy współpracy, czy wymiany studenckie,
 2. historia współpracy poszczególnych uczelni pokazuje również, że istotne są stypendia rządu japońskiego dla polskich studentów, którzy po powrocie do kraju przez lata kontynuowali współpracę; miała ona przełożenie również współpracą międzyuczelnianą w szerszym wymiarze,
 3. aby przyciągnąć więcej dobrych japońskich studentów i naukowców, którzy w przyszłości mieliby stanowić pomost pomiędzy uczelniami w obu krajach, należałoby zwiększyć wysokość polskich stypendiów rządowych (choć oba kraje fundują co roku 8 stypendiów, różnica w ich wysokości jest bardzo duża, biorąc nawet pod uwagę również koszty nauki i życia);
 4. jest coraz więcej japońskich uczelni, których celem jest zwiększanie współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza wymiany studenckiej – przykładowo tzw. grupa Global30 (więcej informacji na stronie http://www.uni.international.mext.go.jp/global30/),
 5. chęć nawiązywania współpracy międzyuczelnianej jest generalnie znacznie większa poza Tokio; choć może to wymagać dodatkowych nakładów warto więc inwestować we współpracę z uczelniami poza Tokio oraz uczelniami mniej znanymi,
 6. japońskie uczelnie są niechętne podpisywaniu „pustych umów” i często wymagają informacji nt. dotychczasowej współpracy naukowej, a także zwracają uwagę, że współpraca jest możliwa również bez podpisywania umów,
 7. japońskie uczelnie są chętne do nawiązywania współpracy naukowej – konkretne zapytania dystrybuują wśród swoich pracowników naukowych,
 8. dla japońskich uczelni/naukowców rozpoczynających współpracę mile widzianym jest pośrednictwo naszej ambasady,
 9. w ofercie współpracy (wymiana studentów) bardzo dobrze widziane są elementy dodane z myślą o odbiorcy japońskim (drobne akcenty w języku japońskim, informacje o dotychczasowej współpracy z japońskimi uczelniami, związki naukowców z Japonią itp.),
 10. w promocji polskich uczelni w Japonii powinno się zwracać więcej uwagi na możliwość studiowania w języku angielskim, obecność studentów zagranicz­nych, wysoki poziom nauki oraz stosunkowo niskie koszty nauki i życia,
 11. szczególną uwagę w promocji w Japonii powinno się poświęcać na szkoły letnie (niektórzy japońscy studenci chętnie wyjeżdżają na krótkie programy w ostatnim roku studiów już po znalezieniu pracy; celem takiego pobytu niekoniecznie musi być nauka z ich dziedziny – może to być np. program nauki języka angielskiego z elementami kultury polskiej lub europejskiej, turystyką i rozrywką),
 12. istnieje przepaść w poziomie zainteresowania japońskich studentów studiami w krajach anglojęzycznych i Francji (ew. w Niemczech) w porównaniu z innymi krajami,
 13. choć trudno powiedzieć, że powodem dużego zainteresowania jest obecność w Tokio przedstawicielstw British Council, Campus France i DAAD, przykłady innych krajów pozwalają przypuszczać, że obecność przedstawiciela instytucji promu­jących uczelnie w Japonii zapewne ma wpływ na poziom zainteresowania,
 14. polskie uczelnie są nadal słabo rozpoznawalne w Japonii w porównaniu z uczelniami z innych dużych krajów członkowskich (nie tylko UK i FR – przykładowo na EHEF w Kobe na jednej sali były tylko stoiska niemieckie i polskie; różnica w ilości odwiedzających była duża); atrakcyjność uczelni poszczególnych krajów wśród japońskich studentów jest silnie powiązana z wizerunkiem kraju (lub jego brakiem); z tego względu dla promocji polskich uczelni w Japonii potrzebna jest również większa promocja Polski w Japonii,
 15. istnieje duży potencjał współpracy naukowej z Japonią w ramach mechanizmów unijnych (7FP, Horizon 2020, Maria Curie-Skłodowska Action).

Dodatkowo, chcemy zwrócić szczególną uwagę na tzw. krótkookresowe stypen­dia JASSO. W celu zwiększenia wymiany międzynarodowej w na japońskich uczelniach, japońskie ministerstwo nauki utworzyło nowy rodzaj stypendiów, przeznaczonych dla studentów zagranicznych, o które mogą ubiegać się wyłącznie japońskie uczelnie (80.000 JPY miesięcznie, max. 3 miesiące). Jest to doskonała okazja na rozpoczęcie lub zintensyfikowanie istniejącej wymiany studentów. Wkrótce rozpocznie się nabór na 2013 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.jasso.go.jp/scholarship/sssv_jasso.html. Nasza placówka prześle informację o stypendiach JASSO również do polskich uczelni.

Tomasz Kuczyński
I sekretarz wydziału polityczno-ekonomicznego
Ambasada RP w Tokio
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
+81 3 5794 7030

W dniach 10-14 maja w Japonii przebywała delegacja polskich uczelni, która
udział wzięła w I Europejskich Targach Szkolnictwa Wyższego w Japonii
(European Higher Education Fairs)- na Meiji University oraz Kobe University
- oraz w spotkaniach na takich uczelniach jak Josai University oraz Kyoto
University. Ofertę polskich uczelni przy okazji tych wydarzeń promowano
także w ramach programu "Study in Poland". Pierwszymi wrażeniami nt. wizyty
polskich uczelni w Tokyo i Kobe dzieli się Tomasz Kuczyński, I sekretarz
Ambasady RP w Tokio: