Newsletter Study in Poland

Prof. Bronisław Marciniak przewodniczącym KRUP

Prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na lata 2012-2016, podczas plenarnego spotkania KRUP (15 czerwca), które odbywało się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do władz KRUP na nową kadencję zostali także wybrani dwaj wiceprzewodniczący: prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Marcin Pałys, rektor-elekt Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Bronisław Marciniak urodził się 30 czerwca 1950 r. w Pleszewie. Po uzyskaniu matury studiował chemię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. W tym samym roku rozpoczął karierę naukową i dydaktyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i od tego czasu związał się na stałe z UAM. W wieku 29 lat uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. Stefana Paszyca, a mając 48 lat uzyskał tytuł profesorski, wyjątkowo szybko, jak na tę dziedzinę i ówczesny model kariery naukowej. Obecnie piastuje funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownika Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM. W marcu 2012 roku został ponownie wybrany rektorem UAM na kadencję 2012-2016.

Serdecznie gratulujemy!

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana 16 lutego 1989 r. jako odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem tego autonomicznego zgromadzenia rektorów jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.