Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Promujemy mobilność i studiowanie w językach obcych PDF Drukuj

Na XI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2009, który odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 marca 2009, swoją ofertę studiów będzie promować ponad 50 zagranicznych uczelni i instytucji zajmujących się edukacją wyższą z 19 krajów: Anglii, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Hongkongu, Kanady, Niemiec, Rosji, Singapuru, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Włoch. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" przygotowała specjalną ofertę dla maturzystów pod hasłem "Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować po ANGIELSKU!". Na specjalnym stoisku pod hasłem "Study in Poland" będziemy promować programy w języku angielskim prowadzone przez polskie uczelnie uczestniczące w programie "Study in Poland". 

Pomimo kryzysu uczelnie zagraniczne nadal zabiegają o studentów z Polski. Prezentują bogatą ofertę zarówno pod względem ilości kierunków, jak i dostępności stypendiów, pozwalających na sfinansowanie studiów w danym kraju. Większość wystawców uczestniczy również w konferencji „Bądź mobilny”, doceniając konieczność promowania mobilności edukacyjnej wśród młodzieży.
 
Więcej informacji: