Dziesięć lat „Study in Poland”

Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Konferencja - Studenci Zagraniczni w Polsce

Program


program.pdf

Program Ramowy Konferencji
Studenci Zagraniczni w Polsce 2013

Organizatorzy: KRASP, UW, Perspektywy
17-18 stycznia 2013 r.
Miejsce: Uniwersytet Warszawski
(gmach Starej Biblioteki, Krakowskie Przedmieście 26/28)

(według stanu na 16 stycznia 2013)

Środa, 16 stycznia 2013

16:00 – 19:00 Rejestracja uczestników
miejsce: Hotel "Gromada - Dom Chłopa"

19:00 – 21:00 Welcome reception
miejsce:
Hotel "Gromada - Dom Chłopa"

Czwartek, 17 stycznia 2013

08:30 – 09:30 Rejestracja uczestników
miejsce: Gmach "Starej Biblioteki UW"

09:30 – 09:45  Uroczyste otwarcie konferencji

Prof. Wiesław Banyś - przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Marcin Pałys
- rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Waldemar Siwiński
- prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

9:45 – 10:15 Keynote speech: Prof. Marta Kicińska-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW: Misja i ambicje - zmierzając ku statusowi uniwersytetu klasy światowej

10:15 – 11.30  Sesja plenarna I
Umiędzynarodowienie polskich uczelni 2013 – gdzie jesteśmy? dokąd idziemy?

Prowadzący: Prof. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego: Umiędzynarodowienie polskich uczelni - kluczowe pytania

Występujący:

 • Dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy": Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska?
 • Prof. Cezary Madryas, prorektor Politechniki Wrocławskiej: Budowanie międzynarodowej marki polskich uczelni technicznych

Dyskusja

11:30 – 12:00  przerwa kawowa

12:00 – 13.30  Sesja plenarna II
Flagowe programy kształcenia: strategie, doświadczenia, wyzwania.

Prowadzący: Dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Występujący:

 • Dr Tomasz Wroczyński, Wydział Polonistyki UW: Adresaci studiów w języku polskim, szczególne wyzwania i zobowiązania
 • Dr Waldemar Kozioł, Wydział Zarządzania UW: Polsko-amerykańskie studia MBA - jakość i atrakcyjność programu
 • Dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, Międzywydz. Studia Ochrony Środowiska UW: Wspólne studia magisterskie Erasmus-Mundus na Uniwersytecie Warszawskim
 • Prof. Marek Trippenbach, Wydział Fizyki UW: Kształcenie studentów zagranicznych w zakresie nauk ścisłych – doświadczenie Wydziału Fizyki UW

Komentarz: Dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW
Komentarz: Prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

Pytania z sali

13:30 -  14:45 lunch

14:45 – 16:15  Sesja plenarna III (w języku angielskim)
Jak to robią inni – czego możemy nauczyć się od uczelni brytyjskich.

Prowadzący: Andy Williams, Dyrektor British Council w Polsce

Wystąpienia ekspertów z Wielkiej Brytanii:

 • Pat Killingley, Director Higher Education and Education UK, UK experiences in internationalization of higher education
 • Dr Rima Dapous, Business Development Manager Education & Society, The role of English-medium teaching in European Higher Education
 • Diane Steward, Senior Global IELTS Product Champion

Prezentacja: Kompetencje językowe a umiędzynarodowienie edukacji wyższej -  zastosowania testu IELTS

16:15 – 16:30 przerwa kawowa

16:30 – 18:00  Sesja plenarna IV
Problemy rekrutacji studentów zagranicznych – kluczowe rynki, dobre praktyki,  doświadczenia programu „Study in Poland”

Prowadzący: Dr Kazmierz Bilanow, dyrektor ds. międzynarodowych, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Występujący:

 • Prof. Katarzyna Ziemnicka, z-ca dyrektora Centrum Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Źródła międzynarodowego sukcesu polskich uczelni medycznych
 • Prof. Anna Siwik, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Umiędzynarodowienie studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia, Politechnika Krakowska: Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie?
 • Bianka Siwińska, koordynatorka programu „Study in Poland”: Nowe narzędzia promocji zagranicznej uczelni: media społecznościowe i aplikacje mobilne.

Dyskusja

19:30 – 22:00 Uroczysta kolacja połączona z Galą Finałową Konkursu INTERSTUDENT 2012 – na  najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
miejsce:
Novotel Centrum

Piątek, 18 stycznia 2013

09:30 – 11:00  Sesja plenarna V
Jak wykorzystać programy Unii Europejskiej do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych?

Prowadząca: Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” ds. programu Erasmus, koordynator programów Erasmus Mundus i Tempus, FRSE.

Występujący:

 • Anna Atłas, dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie”: Rezultaty osiągnięte przez polskie uczelnie w programie Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus. Jak programy europejskie zmieniły polskie szkoły wyższe?
 • Prof. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego: Umiędzynarodowienie kształcenia na Akademii Leona Koźmińskiego i jego wpływ na obecną pozycję uczelni
 • Anna Opałka, kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: Umiędzynarodowienie kształcenia w PWSZ w Nysie  i jego wpływ na obecną pozycję uczelni
 • Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny i Dominika Janik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Rola biura współpracy z zagranicą we współczesnej szkole wyższej

Dyskusja

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:00  Sesja plenarna VI
Systemowe wsparcie dla umiędzynarodowienia polskich uczelni – z perspektywy MSZ, MSW, Urzędu ds. Cudzoziemiców, SG


Prowadząca: Prof. Zofia Wysokińska, prorektor ds. międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie: Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego: Kontekst demograficzny internacjonalizacji polskich uczelni a polityka imigracyjna

Występujący:

 • Karolina Łukaszczyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Departament Polityki Migracyjnej, MSW: Imigracja studentów zagranicznych do Polski w raporcie Krajowym Europejskiej Sieci Migracyjnej
 • Tomasz Cytrynowicz, dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu, Urząd ds. Cudzoziemców: Studenci obcokrajowcy w Polsce – perspektywa władz imigracyjnych
 • Leszek Rowicki, główny specjalista w Departamencie Konsularnym MSZ:
  Praktyczne problemy dotyczące procedur wizowych, współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi, rola akademickiej dyplomacji publicznej i możliwości jej wsparcia
 • Kap. SG Iwona Przybyłowicz, radca w Zarządzie ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej: Wzrost liczby studentów obcokrajowców w Polsce – perspektywa Straży Granicznej

Dyskusja

13:00 – 14:00  Sesja końcowa
Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

 • Prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich: Program "Study in Warsaw" - rola inicjatyw regionalnych w promocji oferty uczelni akademickich

14:00 -15:00 Farewell lunch

Organizator wykonawczy:

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” (sekretariat programu „Study in Poland”)