Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Internacjonalizacja oczkiem w głowie ministerstw edukacji PDF Drukuj
Przyciągnięcie najlepszych studentów ze świata, promocja uczelni na globalnym rynku edukacyjnym oraz wspieranie mobilności studenckiej i kadry naukowej przestają być rozpatrywane w interesie tylko i wyłącznie uczelni – stają się jednym z centralnych kierunków polityki edukacyjnej poszczególnych krajów. Na całym świecie powstają nowe, suto dotowane przez państwo agencje, które za zadanie mają wypromowanie  swojego kraju jako miejsca, gdzie warto studiować. Ta ostatnia uwaga nie dotyczy - niestety - Polski!
 
Wziąć byka za rogi, czyli internacjonalizacja po hiszpańsku
 
Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji pojęło decyzję o utworzeniu narodowej agencji Universidades.es  promującej hiszpańską edukację za granicą. Aby przyciągnąć jak najlepszych studentów i badaczy ze świata, agencja ta, przy wsparciu instytucji rządowych, stawia sobie za cel zwiększenie poziomu internacjonalizacji hiszpańskich uczelni. Utworzenie narodowej agencji to jedno z założeń rządowego planu „University Strategy 2015”, który doprowadzić ma do wejścia najlepszych uczelni hiszpańskich do Europe’s ‘top’ 100, czyli setki najlepszych uczelni europejskich. Aby to osiągnąć, Hiszpanie stawiają sobie za cel nie tylko podniesienie poziomu poszczególnych uczelni, ale również szeroko zakrojoną akcję promowania Hiszpanii na światowym rynku edukacyjnym, jako miejsca, gdzie warto studiować.
 
 
Dobry przykład z Chin

Pekińska Komisja Edukacji to rządowa organizacja, część Chińskiego Ministerstwa Edukacji. Poza nadzorem administracyjnym nad wszystkimi uczelniami pekińskimi, zarówno publicznymi jak i prywatnymi, stanowi ona również centrum koordynacyjne agentów zajmujących się rekrutacją a także – zajmuje się promocją pekińskich uczelni i  ich współpracą z uczelniami z całego świata. Wśród jej działań wymienić należy organizację wyjazdów studyjnych dla uczniów i studentów zza granicy, międzynarodowe centrum współpracy akademickiej, międzynarodowe konferencje i seminaria na temat współpracy w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego, wymiany studenckie i kadry naukowej i wiele innych. Aby wspierać międzynarodową wymianę edukacyjną, Komisja wraz z Ministerstwem Edukacji organizują każdego roku Pekińskie Targi Edukacyjne, które stały się największą tego typu imprezą w Azji.
 
Więcej informacji: http://www.edufair.com.cn
 
Strategia po fińsku

Pod koniec stycznia 2009 r. ogłoszono w Finlandii  narodową strategię internacjonalizacji. Jej przygotowanie zajęło ponad rok.  W jej opracowaniu wzięli udział eksperci z dziedziny  szkolnictwa wyższego, ale debata nad kształtem strategii była otwarta dla wszystkich.
Nowa strategia określa priorytety w rozwoju fińskiej edukacji na następne sześć lat. Jej centralnym punktem jest utworzenie w Finlandii silnego w skali  międzynarodowej systemu edukacji - poprzez  podniesienie jakości fińskich uczelni, rozwijanie ich umiejętności i  wiedzy w zakresie umiędzynarodowienia oraz wspieranie powstania społeczeństwa multikulturowego.