Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Nagroda doskonałości dla prof. Adamczaka PDF Drukuj
Prof. dr hab. inż.  Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, specjalista w zakresie precyzyjnych pomiarów otrzymał tegoroczną "nagrodę doskonałości", ustanowioną dla najlepszej sieci uczelni. Przyznaje ją Komitet ministrów Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Studiów Akademickich CEEPUS. Prof. Adamczak był koordynatorem międzynarodowego projektu Geometryczna specyfikacja wyrobów - nowe tendencje w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych.
- Projekt został bardzo wysoko oceniony i jednogłośnie nominowany do nagrody. Zostanie ona wręczona przez komitet ministrów programu CEEPUS 6 marca w Bukareszcie - poinformowała laureata, za pośrednictwem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, Elizabeth Sorantin, sekretarz generalny wiedeńskiej centrali CEEPUS.

Jak wyjaśnił prof. Adamczak, nagrodzony projekt prezentuje nowe tendencje w przedstawianiu rysunków technicznych. Pierwsza sieć koordynowana przez prof. Adamczaka powstała w 1995 r. Efekty dotychczasowej współpracy uczelni to m.in. 7 projektów naukowych, uzyskanie przez 18 pracowników stopni doktora habilitowanego, zrealizowanie 46 prac doktorskich, wspólne publikacje, opiniowanie i recenzowanie dysertacji, liczne konsultacje i konferencje oraz wymiana wykładowców i studentów.

W bieżącym roku akademickim w sieci współpracuje 16 uczelni technicznych z Austrii, Chorwacji, Czech, Macedonii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Polski (Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Krakowska) - poinformował prof. Leszek Radziszewski, dziekan wydziału mechatroniki i budowy maszyn PŚw na konferencji prasowej w Kielcach (4 03). Na rok akademicki 2009/2010 zaproponowany został w ramach programu CEEPUS projekt Skomputeryzowane systemy wytwarzania i pomiaru części maszyn.
 
Więcej informacji: http://www.tu.kielce.pl/
Źródło: PAP - Nauka w Polsce