Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Warszawa w centrum internacjonalizacji – ACA 2009 PDF Drukuj
Wybitni prelegenci, międzynarodowa atmosfera, innowacyjne tematy z zakresu internacjonalizacji – pod tymi hasłami przebiegała doroczna konferencja ACA, która tym razem odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 13-15 maja. Ponad 150 uczestników z 26 krajów świata przyjechało właśnie do Warszawy, aby zaczerpnąć solidnego łyku wiedzy na temat najnowszych trendów w internacjonalizacji. Cieszymy się, że między innymi dzięki szeroko zakrojonym działaniom Fundacji Edukacyjnej Perspektywy (od dwóch lat członka ACA), Polska zaczyna być postrzegana jako kraj, gdzie dyskusje na temat internacjonalizacji edukacji trafiają na podatny grunt.
Konferencja została zorganizowana we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, Uniwersytetem Warszawskim i Miastem Stołecznym Warszawą. Zgromadziła specjalistów z największych europejskich organizacji zajmujących się internacjonalizacją edukacji – na przykład DAAD, OECD, IIE, Archimedes Foundation, SIU – najbardziej umiędzynarodowionych uczelni, a także przedstawicieli struktur europejskich - Rady Europy, Europejskiej Rady Językowej. Nie zabrakło specjalistów zza oceanu - Martha Loerke z Open Society Institute z Nowego Jorku przedstawiała zagadnienie internacjonalizacji z perspektywy dialogu interkulturowego, o niespodziewanych konsekwencjach internacjonalizacji opowiadała Jane Knight z University of Toronto.


Więcej informacji na temat konferencji:
www.aca-secretariat.be