Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Powstała platforma współpracy europejskich politechnik PDF Drukuj
W dniu 19 czerwca 2009 r. w Berlinie powołano Platformę Współpracy Metropolitalnych Uniwersytetów Technicznych Regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology). Członkostwo w niej zadeklarowały uniwersytety techniczne Berlina, Budapesztu, Pragi, Kijowa, Trondheim, Petersburga, Bratysławy, Wiednia, Wilna i Warszawy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierz Kurnik.

To właśnie z inicjatywy rektora PW w dniu 6 listopada 2008 r. odbyło się w Warszawie spotkanie rektorów zainteresowanych uczelni i podpisany został list intencyjny, dotyczący regionalnej współpracy metropolitalnych uczelni technicznych Europy. Powołany podczas tego spotkania Komitet Zadaniowy (Task Commitee) przygotował dokument powołujący Platformę. W chwili podpisania Deklaracji Berlińskiej przez rektorów 10 uczelni Platforma Współpracy Metropolitalnych Uniwersytetów Technicznych stała się faktem.

Nowa płaszczyzna współpracy uczelni technicznych przyczyni się do integracji środowiska akademickiego regionu, umożliwi pełniejszą wymianę doświadczeń dotyczących kształcenia inżynierskiego oraz roli wyższych szkół technicznych we wspomaganiu innowacyjnej gospodarki, rozszerzy inicjatywy na rzecz współpracy miast metropolitalnych regionu Europy Środkowej i Wschodniej z ich politechnikami.   

- Ta Platforma jest bardziej szansą niż zobowiązaniem. Szansą stworzenia płaszczyzny, na której mogłyby się rozwijać również lokalne współdziałania dwóch lub kilku uczelni, porozumiewających się na przykład przy wykorzystaniu środków europejskich, czy też podejmowaniu innych działań sprzyjających współpracy międzynarodowej – podkreśla prof. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej.

W tym przedsięwzięciu nie może zabraknąć studentów. Widzą oni swoje pole działania przede wszystkim w międzynarodowych programach edukacyjnych, rozwoju kół naukowych, kultury i sportu studenckiego, wzroście mobilności studenckiej. Parlament Studentów PW zwrócił się z apelem do rektorów uczelni uczestniczących w Platformie.

- Chcielibyśmy uczestniczyć w tworzeniu silnych europejskich ośrodków akademickich opartych na ich bliskim partnerstwie. Mając na uwadze inicjatywę podjętą przez rektorów 11 uczelni technicznych centralnej Europy, zapraszamy organizacje studenckie do współpracy. Jesteśmy przekonani, że możemy nie tylko przyczyniać się do rozszerzania współpracy między uniwersytetami, ale także mieć swój wkład w ich rozwój – napisali w liście-apelu studenci Politechniki Warszawskiej.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach Platformy jest wspólny nowatorski program kształcenia inżynierów w zakresie zrównoważonego rozwoju (sustainable development), zaproponowany przez Politechnikę Kijowską. 
 
Platforma jest kierowana na zasadzie rocznej prezydencji, która rozpoczynać się zawsze będzie spotkaniem rektorów. Pierwszą prezydencję pełni Politechnika Berlińska, a wiceprezydencję - Politechnika z Sankt Petersburga, która od przyszłego roku będzie koordynować prace Platformy.
 
Platforma Współpracy Metropolitalnych Uniwersytetów Technicznych jest organizacją otwartą. Gotowość przystąpienia do niej zgłosiły już kolejne uczelnie, w tym Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. Baumana – najlepsza uczelnia techniczna w Rosji.
Więcej informacji: Ewa Chybińska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Do pobrania: Deklaracja Berlińska (PDF.)