Program z prezentacjami dla uczestników PDF Drukuj

Program z prezentacjami
(dla uczestników konferencji)

Program Ramowy Konferencji
Studenci Zagraniczni w Polsce 2013

Organizatorzy: KRASP, UW, Perspektywy
17-18 stycznia 2013 r.
Miejsce: Uniwersytet Warszawski
(gmach Starej Biblioteki, Krakowskie Przedmieście 26/28)

(według stanu na 16 stycznia 2013)

Środa, 16 stycznia 2013

16:00 – 19:00 Rejestracja uczestników
miejsce: Hotel "Gromada - Dom Chłopa"

19:00 – 21:00 Welcome reception
miejsce:
Hotel "Gromada - Dom Chłopa"

Czwartek, 17 stycznia 2013

08:30 – 09:30 Rejestracja uczestników
miejsce: Gmach "Starej Biblioteki UW"

09:30 – 09:45  Uroczyste otwarcie konferencji

Prof. Wiesław Banyś - przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Marcin Pałys
- rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Waldemar Siwiński
- prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

9:45 – 10:15 Keynote speech: Prof. Marta Kicińska-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW: Misja i ambicje - zmierzając ku statusowi uniwersytetu klasy światowej (.PDF)

10:15 – 11.30  Sesja plenarna I
Umiędzynarodowienie polskich uczelni 2013 – gdzie jesteśmy? dokąd idziemy?

Prowadzący: Prof. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego: Umiędzynarodowienie polskich uczelni - kluczowe pytania

Występujący:

  • Dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy": Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? (.PDF)
  • Prof. Cezary Madryas, prorektor Politechniki Wrocławskiej: Budowanie międzynarodowej marki polskich uczelni technicznych

Dyskusja

11:30 – 12:00  przerwa kawowa

12:00 – 13.30  Sesja plenarna II
Flagowe programy kształcenia: strategie, doświadczenia, wyzwania.

Prowadzący: Dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Występujący:

Komentarz: Dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW
Komentarz: Prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

Pytania z sali

13:30 -  14:45 lunch

14:45 – 16:15  Sesja plenarna III (w języku angielskim)
Jak to robią inni – czego możemy nauczyć się od uczelni brytyjskich.

Prowadzący: Andy Williams, Dyrektor British Council w Polsce

Wystąpienia ekspertów z Wielkiej Brytanii:

Prezentacja: Kompetencje językowe a umiędzynarodowienie edukacji wyższej -  zastosowania testu IELTS (.PDF)

16:15 – 16:30 przerwa kawowa

16:30 – 18:00  Sesja plenarna IV
Problemy rekrutacji studentów zagranicznych – kluczowe rynki, dobre praktyki,  doświadczenia programu „Study in Poland”

Prowadzący: Dr Kazmierz Bilanow, dyrektor ds. międzynarodowych, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Występujący:

Dyskusja

19:30 – 22:00 Uroczysta kolacja połączona z Galą Finałową Konkursu INTERSTUDENT 2012 – na  najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
miejsce:
Novotel Centrum

Piątek, 18 stycznia 2013

09:30 – 11:00  Sesja plenarna V
Jak wykorzystać programy Unii Europejskiej do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych?

Prowadząca: Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” ds. programu Erasmus, koordynator programów Erasmus Mundus i Tempus, FRSE.

Występujący:

Dyskusja

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:00  Sesja plenarna VI
Systemowe wsparcie dla umiędzynarodowienia polskich uczelni – z perspektywy MSZ, MSW, Urzędu ds. Cudzoziemiców, SG


Prowadząca: Prof. Zofia Wysokińska, prorektor ds. międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie: Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego: Kontekst demograficzny internacjonalizacji polskich uczelni a polityka imigracyjna (.PDF)

Występujący:

Dyskusja

13:00 – 14:00  Sesja końcowa
Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

14:00 -15:00 Farewell lunch

Organizator wykonawczy:

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” (sekretariat programu „Study in Poland”)