Newsletter Study in Poland

W rankingu Universitas 21 polskie szkolnictwo wyższe wypada blado

Nowością ostatnich lat są rankingi narodowych systemów szkolnictwa wyższego. Najbardziej znany przygotowywany jest przez Universitas 21, grupę czołowych uniwersytetów z różnych stron świata. Niestety, podobnie jak w międzynarodowych rankingach uczelni, nie tylko nie mamy w tej konkurencji osiągnięć ale jest nawet gorzej, z roku na rok pozycja Polski w tym rankingu spada.

W edycji Universitas 21 Ranking 2013 Polska na 50 ocenianych państw zajmuje 30 miejsce, uzyskując 51,9 punktów (na 100 możliwych). Wyprzedzają nas między innymi: Portugalia (22 miejsce, 59,1 pkt.), Słowenia (23 miejsce, 58,4 pkt.), Czechy (25 miejsce, 56,7 pkt.). Oznacza to znaczące pogorszenie naszej pozycji, gdyż w edycji 2012 byliśmy na 27 miejscu, mając 56,2 punktów.

W rankingu U21 szkolnictwo wyższe oceniane na podstawie 22 kryteriów podzielonych na cztery grupy. Zasoby, Środowisko edukacyjne, Umiędzynarodowienie i Osiągnięcia.

Resources - Zasoby (25%). Mierzone są za pomocą następujących kryteriów:
R1. Wydatki państwa na szkolnictwo wyższe jako procent PKB, 2009.
R2.. Łączne wydatki na szkolnictwo wyższe jako procent PKB, 2009.
R3. Roczne wydatki uczelni w przeliczeniu na studenta, 2009.
R4. Wydatki w szkolnictwie wyższym na badania i rozwój jako procent PKB, 2010.
R5. Wydatki w szkolnictwie wyższym na badania i rozwój w przeliczeniu na mieszkańca, 2010.

Environment – Środowisko edukacyjne (20%). Mierzone jest za pomocą nst. kryteriów:
E1. Procent kobiet wśród ogółu studentów, 2010.
E2. Procent kobiet wśród kadry szkolnictwa wyższego, 2010.
E3. Ocena jakości danych.
E4. Jakościowa ocena polityki edukacyjnej.

Connectivity - Umiędzynarodowienie (15%), Mierzone jest za pomocą nst. kryteriów:
C1. Procent obcokrajowców wśród ogółu studentów, 2010.
C2. Procent artykuł przygotowanych wspólnie z autorami zagranicznymi, 2006-2010.
C3. Średnia dla uczelni liczba tekstów dostępnych w internecie w systemie Open Acces 2007-2011.
C4. Średnia liczba linków do uczelni ze strony innych instytucji szkolnictwa wyższego.

Outputs - Efekty (40%). Mierzone są za pomocą nst. kryteriów:
O1. Ogólna liczba artykułów opublikowanych przez uczelnie, 2006-2010.
O2. Ogólna liczba artykułów opublikowanych przez uczelnie w przeliczeniu na mieszkańca, 2006-2010.
O3. Oddziaływanie publikacji mierzone za pomocą wskaźnika opracowanego przez U21, 2006-2010.
O4. Obecność uczelni klasy światowej (World Class Universities) w "Top 500" Rankingu Szanghajskiego w odniesieniu do wielkości populacji kraju.
O5. Jakość badań trzech najlepszych uczelni kraju (wyliczona na podstawie Rankingu Szanghajskiego).
O6. Współczynnik skolaryzacji na poziomie studiów wyższych.
O7. Procent ludności powyżej 24 lat posiadających dyplomy ukończenia studiów.
O8. Liczba naukowców w kraju w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, 2010.
O9. Stopa bezrobocia wśród osób z dyplomem studiów wyższych w porównaniu ze stopą bezrobocia wśród absolwentów szkół średnich, 2010.

Ranking przygotowuje międzynarodowy zespół z Uniwersytetu Melbourne na zlecenie grupy Universitas 21. Grupa ta gromadzi aktualnie 24 czołowe uniwersytety badawcze świata. W jej skład wchodzą:

 

 • University of Amsterdam
 • University of Auckland
 • University of Birmingham
 • University of British Columbia
 • Pontificia Universidad Católica de Chile
 • University of Connecticut
 • University of Delhi
 • University College Dublin
 • University of Edinburgh
 • Fudan University
 • University of Glasgow
 • University of Hong Kong
 • Korea University
 • Lund University
 • McGill University
 • University of Melbourne
 • Tecnológico de Monterrey
 • University of New South Wales
 • University of Nottingham
 • University of Queensland
 • Shanghai Jiao Tong University
 • National University of Singapore
 • University of Virginia
 • Waseda University.

Więcej: www.universitas21.com