Newsletter Study in Poland

Seminarium DAAD o umiędzynarodowieniu

W dniach 4 i 5 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium „Umiędzynarodowienie niemieckich i polskich uczelni – fakty i perspektywy” zorganizowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej.

W seminarium wzięło udział ok. 50  pracowników Działów Współpracy z Zagranicą polskich uczelni. Jego celem była wymiana know-how i prezentacja dobrych praktyk w zakresie internacjonalizacji uczelni – w Polsce i w Niemczech. Wziął w nim udział odchodzący na emeryturę pierwszy dyrektor Biura DAAD w Warszawie – Hans Golombek, obecny dyrektor DAAD Warszawa – Peter Hiller oraz Antje Schlamm, odpowiadająca za Europę Środkową i Wschodnią z centrali DAAD w Bonn. Przybyłych powitał prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW.

Sprawy polityki publicznej w zakresie internacjonalizacji polskich uczelni przedstawiła w obszernym referacie. Bianka Siwińska, koordynatorka programu „Study in Poland”. Zaprezentowane zostały też case studies z Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Uniwersytetu w Regensburgu. Dr Jan Calak z MNiSW mówił o rządowej współpracy z DAAD.
Program