Newsletter Study in Poland

Ranking MBA Perspektywy 2013 – już za miesiąc

Kto w Polsce prowadzi najlepsze programy MBA? Dowiemy się o tym już 4 lipca podczas finału Rankingu MBA Perspektywy 2013, który odbędzie się tradycyjnie w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Perspektywy specjalizują się w rankingach edukacyjnych. Ponieważ absolwenci szkół wyższych, zwłaszcza ci z pokolenia wyżu demograficznego, są zainteresowani zwiększaniem swoich szans na rynku pracy, trzy lata temu postanowiliśmy przygotować dla nich profesjonalny ranking programów MBA – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Zgodnie z decyzją Kapituły Rankingu programy MBA oceniane są w ośmiu grupach kryteriów odzwierciedlających jakość programu MBA oraz jego skuteczność rynkową. Są to: jakość studentów, jakość kadry naukowo-dydaktycznej, wartość merytoryczna programu, wsparcie technologiczne programu, ranga programu, prestiż uzyskiwanego dyplomu, ocena  oraz ocena programu przez absolwentów.

Ranking MBA Perspektywy 2013 opiera się na informacjach pochodzących z czterech źródeł: ankiety wypełnianej przez organizatorów studiów, ankiety wypełnianej przez absolwentów programów, badania pracodawców oraz ze źródeł publicznie dostępnych takich jak rankingi, ratingi i informacje instytucji akredytujących.

Perspektywy posiadają 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu profesjonalnych rankingów edukacyjnych. Towarzyszą konsekwentnie pokoleniu wyżu demograficznego, dla którego przeprowadziły i opublikowały do tej pory ponad 50 rankingów ułatwiających wybory ścieżki edukacyjnej, w tym 22 edycje Rankingu Liceów Warszawskich oraz 15 edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i 14 edycji Rankingu Szkół Wyższych (publikowanych wspólnie z „Rzeczpospolitą”).