Newsletter Study in Poland

Malezja powołuje prywatną agencję do promocji szkolnictwa wyższego

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Malezji uznało, że najwyższy czas by sprawą promocji szkolnictwa wyższego i przyciągania zagranicznych studentów na malezyjskie uczelnie zajęła się wyspecjalizowana agencja.

W tym celu pomogła finansowo w powstaniu prywatnej agencji, która zajmie się promocją za granicą malezyjskich uczelni. Z czasem agencja ma się samofinansować. Nowo powstała agencja Education Malaysia Global Services (EMGS) na równi traktować będzie uczelnie publiczne i prywatne a także tzw. satelickie kampusy zagranicznych uczelni (australijskich, brytyjskich) zgodnie z założeniem władz, że wszystkie uczelnie przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności kraju jako miejsca gdzie warto studiować a tym samym przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.

Malezja może już pochwalić się poważnymi sukcesami w dziedzinie umiędzynarodowienia. W uczelniach tego kraju studiuje 103 tys. zagranicznych studentów (dla porównania w Polsce mamy nieco ponad 24 tys. studentów zagranicznych), głównie z sąsiednich krajów i krajów arabskich. Władze Malezji uważają, że z pomocą nowo powstałej agencji liczba studentów zagranicznych do 2015 wzrośnie do 150 tys. a do 2020 osiągnie poziom 200 tys.

Warto zwrócić uwagę, że jednocześnie z ułatwieniami w uzyskaniu wizy studenckiej, władze Malezji zamierzają skrupulatnie sprawdzać, czy cudzoziemcy, którzy przyjechali z zamiarem studiowania tak naprawdę oddają się nauce a nie innym zajęciom. Warunkiem przedłużenia wizy studenckiej będzie wykazanie się 80-85 procentową obecnością na zajęciach.

Źródło: University World News