Newsletter Study in Poland

Francja ostro walczy o międzynarodowych studentów i naukowców

„Zagraniczni studenci i naukowcy stanowią dla Francji wartość. Sposób, w jaki przyjmujemy ich w naszym kraju jest bardzo ważny dla wpływów francuskiego szkolnictwa i nauki ale także dla naszej ekonomicznej konkurencyjności.”

Tak zdefiniowała znaczenie umiędzynarodowienia dla Francji Genevieve Fioraso, minister szkolnictwa wyższego w czasie wizyty na jednym z uniwersytetów. Bardzo wymowny był fakt, że pani minister towarzyszył minister spraw wewnętrznych Manuel Valls, który zapowiedział ułatwienia w procedurze wizowej dla zagranicznych studentów, a także wprowadzenie dla studentów wiz dwu lub trzyletnich by oszczędzić im „upokarzającego” starania się o przedłużenie wizy. Zreformowane ma być też prawo do zatrudnienia by ułatwić zagranicznym studentom pracę w francuskich firmach po skończeniu studiów.

Działania na rzecz ułatwień dla zagranicznych studentów i naukowców wiążą się m in. z tym, że Francję zabolał fakt spadku z czwartego na piąte miejsce jeśli chodzi liczbę zagranicznych studentów - na rzecz krajów anglosaskich. „Kiedy Prezydent Obama wprowadza ambitny plan przyciągania naukowców a anglojęzyczne kraje przodują w  programach wymiany, Francja nie może siedzieć z założonymi rękami ignorując te działania” ostrzega Pani Minister.

Źródło: France 24