Newsletter Study in Poland

Światowe forum rankingowe w Warszawie

Prof. Nian Cai Liu, inicjator Rankingu Szanghajskiego, Gero Federkeil, lider europejskiego projektu U-Multirank, Ben Sowter, autor światowego rankingu QS oraz twórcy wielu innych narodowych i międzynarodowych rankingów uniwersytetów i wybitni eksperci w tym zakresie spotkali się w Warszawie, aby dyskutować o wpływie rankingów na jakość szkolnictwa wyższego.

Doroczne konferencje organizowane przez międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence to prestiżowe wydarzenia w świecie rankingów uniwersyteckich. Odbywają się one na różnych kontynentach. W warszawskiej konferencji „IREG Forum on University Ranking - Methodologies under scrutiny” wzięło udział 125 osób z 32 krajów, z 5 kontynentów.

Podczas otwarcia konferencji Jan Sadlak, prezes IREG Observatory, wskazał na przydatność rankingów wyższych uczelni jako narzędzia informacji, oceny i przejrzystości szkół wyższych. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, podkreślił znaczenie dobrych danych i informacji wysokiej jakości zarówno dla rankingów jak i dla szkolnictwa wyższego. Sesji przewodniczyli: Andrea Bonaccorsi (Włochy), Waldemar Siwiński (Polska), Nian Cai Liu (Chiny), Klaus Huefner (Niemcy) i Usher Alex (Kanada).

Prezentacje i dyskusje skupiały się na przedstawieniu różnych metod stosowanych w tworzeniu rankingów. Paneliści Sergey Tunik (Saint Petersburg University), Stanisław Kistryn (Uniwersytet Jagielloński), Lars Uhlin (Lund University), Mukash Burkitbayev (Al-Farabi University), Mircea Dumitru (University of Bucaresti) i Ladislav Nagy (Uniwersytet Babes-Bolyai) mówili o rankingach widzianych z perspektywy uczelni. Aktywną rolę w programie konferencji odegrali przedstawiciele polskich uczelni, m.in.  Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Władysław Wieczorek, prorektor  Politechniki Warszawskiej.

- Tworzenie kultury jakości i kultury konkurencyjności, to jedne z głównych wyzwań stojących przed polskim i światowym szkolnictwem wyższym. W tym kontekście krajowe i międzynarodowe rankingi uniwersyteckie postrzegane są jako efektywne narzędzie podnoszenia poziomu szkolnictwa wyższego, a także monitorowania skuteczności reform podejmowanych w tym zakresie – mówił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” a zarazem wiceprezydent IREG Observatory. – O znaczeniu każdego rankingu stanowi przede wszystkim jego szeroko pojęta metodologia. Dlatego program IREG Forum obejmuje obszerne spektrum zagadnień związanych z tworzeniem, rozwojem i weryfikacją głównych metodologii stosowanych w rankingach szkół wyższych.

Rosnące znaczenie rankingów, które zajęły już trwałe miejsce w światowym krajobrazie szkolnictwa wyższego, stało u źródeł zainicjowania przez IREG Observatory procesu audytu rankingów (na zasadach dobrowolności). Zasady audytu ogłoszone zostały przez IREG Observatory w maju 2011 roku na konferencji UNESCO w Paryżu. Podczas warszawskiego forum ogłoszone zostały wyniki pierwszych audytów przeprowadzanych w zaproponowanym przez IREG Observatory trybie.

- Rankingi, które pozytywnie przejdą międzynarodowy Audyt, będą miały prawo używać znak jakości „IREG Approved” gwarantujący, że ranking przygotowany został z najwyższą dbałością o adekwatność metodologii, starannością w gromadzeniu i weryfikacji danych, a także przejrzystością w publikowaniu wyników rankingu – podkreślił prof. Jan Sadlak, prezydent IREG Observatory.

Pierwszymi rankingami, które pozytywnie przeszły Audyt IREG są polski, narodowy Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Rankingi QS – światowy i regionalne.

Warszawską konferencję zorganizowały wspólnie IREG Observatory i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wraz z Partnerami: Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. Sponsorem generalnym było wydawnictwo Elsevier.

Szczegółowe informacje o warszawskim forum rankingowym: www.ireg-observatory.org.

University Word News o IREG Forum w Warszawie

Relacja filmowa przygotowana przez TV UW