Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Europejski Ranking CHE w dziedzinie matematyki, fizyki, biologii i chemii PDF Drukuj
Niemieckie Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (CHE) przygotowało "Ranking of Excellent European Graduate Programmes" w dziedzinach nauk przyrodniczych i matematyki. Klasyfikacji poddano wszystkie europejskie uniwersytety. Najlepsze z nich, które weszły w skład tzw. Excellence Group, zostały zakwalifikowane do drugiego, bardziej szczegółowego etapu analizy. Wśród wyróżnionych w rankingu znalazły się również programy z matematyki, fizyki, chemii i biologii prowadzone cztery polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Wrocławski. Gratulujemy!

 

Na podstawie czterech wskaźników (liczba publikacji w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu w latach 1997-2004, liczba cytowanych fragmentów publikacji, liczba najczęściej cytowanych autorów i zdobywców Nagrody Nobla oraz liczba programów stypendialnych Marie Curie) autorzy rankingu wytypowani w każdej dziedzinie (biologii, chemii, fizyce i matematyce) około dwudziestu uczelni, które zakwalifikowały się do drugiego etapu analizy.
Na podstawie pierwszego etapu analizy uczelniom zostały przyznane złote, srebrne i brązowe medale. Te, które dostały złoty medal, należą do 25% najlepszych, według jednego ze wskaźników (np. liczby publikacji) uczelni w przynajmniej jednej z dziedzin. Do grupy srebrnych medalistów przyporządkowano szkoły należące do 50% najlepszych uczelni według jednego ze wskaźników w przynajmniej jednej z dziedzin, pozostałym jednostkom akademickim przyznano medal brązowy.

Do Excellence Group poszczególnych dziedzin zakwalifikowały się uczelnie, które otrzymały srebrny medal w przynajmniej trzech z czterech wskaźników w poszczególnych dziedzinach. I właśnie one zostały zakwalifikowane do drugiego etapu analizy.
W ramach Excellence Group, w poszczególnych dziedzinach, uczelnie przyporządkowano do trzech grup ze względu na ilość przyznanych medali. W najlepszej podgrupie Excellence Group w dziedzinie matematyki znalazł się uniwersytet w Bonn, w dziedzinie chemii uniwersytet w Bristolu i politechnika w Zurychu (ETHZ), w dziedzinie fizyki uniwersytety w Mainz, Manchesterze i politechnika w Zurychu, w dziedzinie biologii żadna z uczelni nie zakwalifikowała się do najwyższej grupy.
W grupie drugiej (middle group) znalazły się uniwersytety z Groningen, Kopenhagi, Oslo, Uppsali, Utrechtu, Würzburgu, Zurychu, uniwersytet Ludwika Maksymiliana z Monachium oraz politechniki w Monachium i Zurychu.

Do Top Group zakwalifikowały się uniwersytety, które otrzymały srebrny medal w przynajmniej jednym z czterech wskaźników. I właśnie w Top Group znalazły się 4 polskie uczelnie:
Uniwersytet Warszawski w zakresie matematyki, fizyki i chemii,
Uniwersytet Jagielloński w zakresie fizyki,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie chemii
i Uniwersytet Wrocławski - również w zakresie chemii.

W procesie przygotowania rankingu wszystkie wydziały zostały poproszone o nadanie nazw swoim zespołom badawczym i przyporządkowanie ich poszczególnym kategoriom, by ułatwić wyszukanie odpowiedniej grupy badawczej, dostosowanej do konkretnych potrzeb zainteresowanego. Dzięki temu po raz pierwszy w Europie zostały udostępnione informacje na temat ponad tysiąca zespołów badawczych z dziedziny nauk przyrodniczych i matematyki. Przeprowadzono również szczegółową ewidencję danych odnośnie wydziałów uczelni jak i programów studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

Więcej informacji na temat rankingu: www.che-ranking.de
Wyniki rankingu: http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID