Study in Poland – Информация о польских ВУЗах 2014/15 PDF Drukuj

Druga edycja informatora w języku rosyjskim (format A4, nakład 7 tys. egz.) będzie zawierać prezentacje uczelni adresowane do studentów z krajów byłej WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan, Gruzja) zainteresowanych podjęciem w Polsce studiów prowadzonych w języku polskim.

Termin dostarczenia materiałów do wydania „Study in Poland – ИнформацияопольскихВУЗах 2014/15”5 grudnia 2013