Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Szkolenia w zakresie promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą (Akademia Zimowa i Letnia „Study in Poland”) PDF Drukuj

Szkolenia przeznaczone są dla Pełnomocników programu „Study in Poland” i ich współpracowników odpowiadających za promocję uczelni za granicą, rekrutację studentów zagranicznych i ich obsługę na miejscu oraz rozwój współpracy międzynarodowej. Mają formę praktycznych warsztatów. Poruszane będą zagadnienia z zakresu:

 • rekrutacja studentów zagranicznych (zagadnienia formalne i strategiczne)
 • budowanie strategii obecności promocyjnej na rynkach zagranicznych (współpraca z instytucjami edukacyjnymi w danym kraju, z placówkami dyplomatycznymi, z miejscowymi mediami, inicjatywy okołoedukacyjne etc.)
 • marketing zagraniczny bezpośredni (targi, prezentacje, wydarzenia)
 • marketing zagraniczny w sieci
 • aplikacje na urządzenia mobilne jako narzędzie marketingu zagranicznego
 • specyfika komunikacji ze studentami zagranicznymi w mediach społecznościowych
 • mapa mediów społecznościowych na świecie
 • specyfika pracy na poszczególnych rynkach edukacyjnych ( ukraińskim, białoruskim, kazachskim, tureckim etc.) wraz z uwarunkowaniami kulturowymi strategii promocyjnych
 • narzędzia marketingowe i ich skuteczność
 • współpraca z agencjami rekruterskimi
 • budowanie marki i jej profilowanie
 • humor w strategiach promocyjnych
 • działalność regionalnych konsorcjów promocyjnych

Pełen Program wkrótce dostępny na stronie