Dziesięć lat „Study in Poland”

Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 - komunikat prasowy PDF Drukuj

Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2013” przedstawiający najnowsze trendy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

W Polsce studiuje 29 172 studentów zagranicznych ze 142 krajów, czyli o ponad 4 tysiące więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o prawie 17%!). Stanowią oni 1,74% ogółu studentów w naszym kraju. To nie tylko znacząco mniej niż w najwyżej rozwiniętych krajach Zachodu czy w Chinach, ale też mniej niż u naszych sąsiadów: w Czechach, Słowacji, Słowenii, Litwie, Łotwie, Estonii, na Węgrzech a nawet w Bułgarii i Rumunii. Polska, obok Chorwacji, jest najmniej umiędzynarodowionym krajem Unii Europejskiej i jednym z najsłabiej umiędzynarodowionych w OECD. Należy jednak podkreślić stopniową poprawę współczynnika obecności studentów zagranicznych na polskich uczelniach, jako że jeszcze sześć lat temu stanowili oni zaledwie 0,6% wszystkich studentów. Zauważyć trzeba jednocześnie, że z roku na rok spada w Polsce liczba studentów; w roku akademickim 2012/2013 studiowało u nas ogółem 1.675.815 osób - o ponad 60 tysięcy mniej niż w roku poprzedzającym.

Najwięcej studentów zagranicznych przyjeżdża na polskie uczelnie z Ukrainy (9747) i Białorusi (3388). Następni w kolejności są Norwegowie (1553), Hiszpanie (1327) i Szwedzi (1160). Co trzeci student zagraniczny studiuje kierunki związane z medycyną, co czwarty kierunki ekonomiczne i biznesowe, ponad 16% kierunki społeczne, prawie 13% kierunki techniczne, a co dziesiąty - kierunki humanistyczne.

W porównaniu ze średnią światową, w Polsce jest niewielu studentów z Azji – tylko 618 Chińczyków, 468 Tajwańczyków, 217 Hindusów, 209 Wietnamczyków i 201 Malezyjczyków. Niepokoi, że - wbrew światowemu trendowi - ich liczba w Polsce uległa stagnacji. Za to szybko przybywa studentów z Ukrainy – coraz częściej mówi się o zjawisku „ukrainizacji” polskich uczelni. Od 2005 roku ich liczba wzrosła ponad pięciokrotnie! Polska wyprzedziła Niemcy pod względem liczby studiujących tam Ukraińców i stała się drugim, po Rosji, najczęściej wybieranym przez nich krajem studiów. Od 2005 roku potroiła się liczba studentów z Białorusi.

Na świecie ponad 4 miliony studentów uczy się poza granicami swojego kraju. Według prognoz, do roku 2020 liczba ta się podwoi. Ponad połowa studentów zagranicznych to Azjaci (dominują wśród nich Chińczycy i Hindusi). Większość studentów z zagranicy goszczą Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Do tej „wielkiej piątki” trafia ponad połowa wszystkich studentów zagranicznych na świecie. W ostatnim czasie do najchętniej wybieranych krajów przez studentów zagranicznych dołączyły również Chiny – studiuje w nich 7% wszystkich studentów zagranicznych. Ocenia się, że w skali globalnej, rynek studiów międzynarodowych przynosi krajom przyjmującym studentów zagranicznych około 100 miliardów dolarów rocznie. W Polsce szacunkowy wkład studentów zagranicznych do gospodarki to około 100 milionów euro rocznie.

Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2013" oparty jest na niepublikowanych danych GUS za rok akademicki 2012/2013, badaniu własnym Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, a także na danych OECD, UNESCO i Eurostatu za rok 2010, IIE 2011, Wissenchaftweltoffen 2013. Jest to czwarta edycja publikacji przygotowywanej w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą „Study in Poland”www.studyinpoland.pl; www.info.studyinpoland.pl

Więcej informacji: Bianka Siwińska, 501 535 785, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.