Newsletter Study in Poland

Polska przystępuje do brazylijskiego programu „Nauka bez granic”

Dzięki inicjatywie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), do Polski mogą przyjechać wkrótce  tysiące brazylijskich studentów. Podczas wizyty w Brazylii, w dniach 19-22 października 2013 r., przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, wiceprzewodniczący KRASP, rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Marcin Pałys podpisali porozumienie między KRASP a Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego (CNPq) Federacyjnej Republiki Brazylii. Otworzyło ono polskim uczelniom akademickim drogę do partycypacji w programie „Nauka bez granic”.

Nauka bez granic jest dużym programem stypendialnym finansowanym przez rząd Brazylii. Program ma wzmocnić i rozszerzyć inicjatywy brazylijskie związane z nauką i technologią, innowacją i konkurencyjnością poprzez międzynarodową mobilność studentów oraz pracowników naukowych – mówi prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, Rektor UŚ.

Program „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic” skierowany jest głównie do studentów nauk ścisłych oraz technicznych, medycyny, informatyki i umożliwia najzdolniejszym studentom kształcenie na najlepszych światowych uniwersytetach. Założeniem programu jest utworzenie aż 110 000 stypendiów naukowych do roku 2015 na całym świecie. O stypendia z programu „Nauka bez granic” ubiegać się będą mogli przede wszystkim studenci brazylijscy, odnoszący sukcesy w naukowych konkursach bądź mający własny dorobek naukowy.

W ramach porozumienia KRASP z CNPq strony zobowiązały się m.in. do:

  • wymiany pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
  • wspólnego finansowania uzgodnionych projektów badawczo-rozwojowych,
  • promocji badań naukowych,
  • konsultacji i wymiany doświadczeń w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • organizacji naukowych i technologicznych seminariów, warsztatów, sympozjów i innych spotkań w obszarze wspólnych zainteresowań, umożliwiających promowanie komunikacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami i grupami badawczymi obu krajów w celu określenia perspektywy współpracy,
  • wymiany informacji dotyczących zasad i strategii wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • wymiany publikacji naukowych.

Ambasada RP w Brazylii, MNiSW wraz z KRASP rozpoczęły akcję informacyjną na temat polskich uczelni i możliwości, jakie dają studia podjęte w Polsce, a specjalnie przygotowana w tym celu wystawa, prezentująca możliwości współpracy i przyjęcia studentów brazylijskich w Polsce, została już przedstawiona w Universidade de Brasilia, a następnie będzie pokazywana w innych ośrodkach naukowych Brazylii.

Podpisane porozumienie pomoże w rozpropagowaniu informacji na temat polskich uczelni wśród brazylijskich studentów i w przyjęciu ich w naszym kraju – mówi prof. Banyś.

Podczas wizyty podpisana została również umowa o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a jej odpowiednikiem w Brazylii – Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (CRUB). Umowa z CRUB dotyczy współpracy w zakresie: wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych (prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich oraz bezpośrednia wymiana poglądów pomiędzy pracownikami zajmującymi się specyficznymi obszarami badawczymi), wspólnych projektów badawczych, udziału w spotkaniach akademickich, wymiany informacji oraz materiałów naukowych, krótkoterminowych programów badawczych, szkoleniowych i kulturalnych, a także rozwoju zawodowego.