Dziesięć lat „Study in Poland”

Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Konferencja - Studenci Zagraniczni w Polsce 2014

Założenia

Konferencja Studenci Zagraniczni w Polsce 2014
Poznań, 17-18 stycznia 2014 r.

Organizatorzy:
KRASP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Partnerzy:

DAAD, ETS

Cele konferencji:
- wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej i pozyskiwania studentów zagranicznych,
- wymiana doświadczeń dotyczących promocji polskich uczelni za granicą,

- wymiana doświadczeń w zakresie wprowadzania programów studiów w językach obcych,
- ustalenie priorytetów działań w programie „Study in Poland” w latach 2014-2016.

Uczestnicy (ok. 150-200 osób):
- zainteresowani rektorzy i prorektorzy nadzorujący piony promocji i współpracy z zagranicą polskich uczelni akademickich, a także uczelni zawodowych,
- kierownicy oraz pracownicy działów promocji i współpracy z zagranicą,

- przedstawiciele władz miast akademickich.

Zaproszeni goście:
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki

- Podsekretarze stanu zainteresowanych resortów: MNiSW, MSZ, MSW, MG
- Szefowie instytucji wspierających edukację: BUWiWM, Fundacja Rektorów Polskich

Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

Termin: 17-18 stycznia 2014 r.

Rada Programowa: Prof. Wiesław Banyś (rektor UŚ, przewodniczący KRASP  (przewodniczący Rady), prof. Bronisław Marciniak (rektor UAM), prof. Włodzimierz Nykiel (rektor UŁ, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP), prof. Marta Kicińska-Habior (prorektor UW, organizatorka poprzedniej konferencji), Waldemar Siwiński (prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy")

Komitet Organizacyjny:
Prof. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy miedzynarodowej UAM (przewodniczący Komitetu), dr Bianka Siwińska (koordynatorka „Study in Poland”), dr Kazimierz Bilanow (Fundacja "Perspektywy"), Marcin Witkowski (UAM).

Zgłoszenia udziału: do 10 stycznia 2014 r.

 


Volkswagen Poznań to nowoczesna, samodzielna fabryka samochodów użytkowych – tutaj produkowane są miejskie samochody dostawcze Caddy oraz Caddy Maxi na potrzeby rynków samochodowych całego świata. Powstają tu także model Transportera T5, z których wersje ze skrzynią z pojedynczą i podwójną kabiną produkowane są wyłącznie w Poznaniu.

 

Działalność produkcyjna firmy zlokalizowana jest w trzech miejscach. W Poznaniu - Antoninku mieści się dział budowy karoserii, dział montażu oraz lakiernia, natomiast w dzielnicy Wilda znajduje się odlewnia. Z kolei w podpoznańskim Swarzędzu odbywa się produkcja podzespołów spawalniczych, montaż kokpitów oraz zakład zabudów specjalnych. Swarzędz to również Centrum logistyczne oraz Park dostawców. Wszystkie zakłady poza nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi, wdrożyły także zaawansowane rozwiązania i programy wspierające ochronę środowiska naturalnego. Volkswagen Poznań jest 100% spółką-córką marki Volkswagen Nutzfahrzeuge (Volkswagen Samochody Użytkowe). Obok fabryki w Hanowerze w Niemczech i w Pacheco w Argentynie jest trzecią fabryką na świecie, w której produkowane są lekkie samochody użytkowe tej marki. Rok 2013 był dla nas szczególny, ponieważ świętowaliśmy dwadzieścia lat naszej działalności. Był to czas wytężonej pracy, ale także wspaniałych momentów.  Historia firmy jest nierozerwalnie związana z losami jej pracowników oraz miejscem, w którym funkcjonuje. Dlatego motto naszego jubileuszu brzmiało: Ludzie. Fabryka. Miasto. 20 lat wspólnej historii.