Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Wystartował program „Study in Warsaw” PDF Drukuj

7 marca br. wystartował oficjalnie program „Study in Warsaw” podjęty wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawę, Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Uroczyste podpisanie trójporozumienia w tej sprawie – przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, rektora Tomasza Boreckiego i prezesa Waldemara Siwińskiego - odbyło się na zakończenie specjalnego posiedzenia KRUW poświęconego współpracy władz Warszawy ze środowiskiem akademickim stolicy.
Podczas posiedzenia zaprezentowany został pierwszy w historii Warszawy folder pod tytułem „Study in Warsaw”, wydany w języku angielskim i prezentujący w atrakcyjny sposób 22 stołeczne uczelnie akademickie zrzeszone w KRUW.

 

Uroczyście uruchomiony też został - przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz i rektora Tomasz Boreckiego – portal internetowy www.studyinwarsaw.pl. Oznacza to, że Warszawa dynamicznie weszła do wyścigu o umiędzynarodowienie swoich uczelni oraz o zapewnienie im należnej rangi w Europie i na świecie.

Jak stwierdza preambuła trójporozumienia o realizacji programu promocyjno-edukacyjnego „Study in Warsaw”, podpisano je „mając na uwadze konieczność długofalowych działań propagujących Warszawę jako europejską metropolię, zwiększenie konkurencyjności warszawskich szkół wyższych na międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także potrzebę zintegrowania działań promocyjnych prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Uczelni warszawskich, Urząd m. st. Warszawy oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy”.

 

Sygnatariusze trójporozumienia uznali, że celem programu „Study in Warsaw” jest:

1) promowanie Warszawy jako europejskiego ośrodka edukacji i nauki,
2) działanie na rzecz stałego zwiększania kontaktów międzynarodowych szkół i uczelni warszawskich,
3) zwiększanie liczby studentów zagranicznych w warszawskich szkołach wyższych,
4) promocja warszawskich uczelni za granicą poprzez:
- organizowanie wspólnego udziału uczelni w międzynarodowych targach edukacyjnych, a także organizacje samodzielnych prezentacji polskich uczelni za granicą,
- prowadzenie aktualizowanej na bieżąco platformy internetowej o warszawskich uczelniach (w języku angielskim) adresowanej do zagranicznych kandydatów na studia,
- publikowani aktualizowanych co roku informatorów i innych wydawnictw w języku angielskim (lub innym języku obcym) prezentujących ofertę edukacyjną warszawskich uczelni,
- uruchamianie zagranicznych punktów informacyjnych,
5) inicjowanie profesjonalnych szkoleń w zakresie przygotowania warszawskich uczelni do przyjmowania i obsługi kształcenia obcokrajowców,
6) organizacja międzynarodowych konferencji edukacyjnych w Warszawie stanowiących forum wymiany doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie umiędzynarodowienia studiów,
7) działanie na rzecz tworzenia warunków zwiększających atrakcyjność Warszawy jako miejsca studiów i nauki dla cudzoziemców.

Będą także podejmowane inne przedsięwzięcia służące przyspieszeniu umiędzynarodowienia stołecznych uczelni akademickich.

Podczas konferencji prasowej, zwołanej po podpisaniu porozumienia, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że podjęcie programu „Study in Warsaw” jest sposobem na kreowaniu wizerunku polskiej stolicy jako otwartego miasta akademickiego, z rozwiniętą bazą naukową i edukacyjną. Ściągnięcie młodych, zdolnych ludzi z zagranicy będzie, jej zdaniem, korzystne dla Polski.

- Wszystkie ośrodki uniwersyteckie, np. Londyn czy Paryż biją się o to, żeby mieć studentów. Przede wszystkim, dlatego, że to stwarza możliwość „zagospodarowania” później najlepszych mózgów. Stany Zjednoczone są potęgą, dlatego, że wszystkie najlepsze głowy zawsze próbowały zatrzymać u siebie w kraju - wyjaśniła prezydent. Zapowiedziała też szeroką promocją stołecznej edukacji podczas międzynarodowych targów edukacyjnych m. in. w Kijowie i Pekinie.

Miasto podjęło się także roli współorganizatora (wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, KRASP i Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”) pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej w całości internacjonalizacji szkolnictwa wyższego „Poland International Education Conference WARSAW 2008”, która odbędzie w dniach 16-18 kwietnia br. na UW.

Zdaniem przewodniczącego KRUW, rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Tomasza Boreckiego warszawskim uczelniom brakuje na razie pełnej oferty studiów dla cudzoziemców prowadzonych w języku angielskim. Jednak ta sytuacja szybko się zmienia, gdyż uczelniom zależy na przyciągnięciu obcokrajowców. Stąd integracja prowadzonych działań.

Zmienia się też mentalność mieszkańców stolicy. - Ludzie się uczą otwartości. Przyjeżdżają do nas ludzie o innej kulturze, którzy mówią innym językiem. Polacy uczą się jak ich życzliwie przyjmować, rozumieją, że to nas wzbogaca - podkreślił prof. Borecki.

Jak wyjaśnił prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Waldemar Siwiński, wprawdzie w Warszawie jest ponad 3000 studentów zagranicznych, stanowi to jednak zaledwie 1% ogółu stołecznych studentów, a współczynnik ten powinien być kilkakrotnie wyższy. Stąd waga podjętych wspólnie działań.

Obecnie najwięcej w Warszawie studiuje Ukraińców i Białorusinów, przyjeżdżają też jednak studenci ze Skandynawii (na przykład 131 młodych Norwegów studiuje obecnie na warszawskiej Akademii Medycznej), Litwy, Niemiec, Hiszpanii i innych krajów. Spoza Europy przyjeżdżają do Warszawy studenci m.in. z Kanady, USA, Malezji, Tajwanu, Wietnamu. Z uczelni publicznych najwięcej studentów zagranicznych ma Uniwersytet Warszawski, a z niepublicznych – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Ze strony miasta działania podejmowane w ramach programu „Study in Warsaw” realizowane będą przez Biuro Promocji oraz Biuro Edukacji. Odpowiedzialnym z ramienia kierownictwa stolicy za program „Study in Warsaw” jest Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Folder „Study in Warsaw” (objętość 64 strony, format A4, nakład 3 tys. egz., pełny kolor) został opracowany i wydany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” na zlecenie Biura Promocji Urzędu m. st. Warszawy. Platforma internetowa www.studyinwarsaw.pl również została przygotowana przez „Perspektywy”.

Więcej: www.studyinwarsaw.pl


 Dodatkowe informacje: Jan Nicał, Sekretariat Projektu "Study in Poland"
- Fundacja "Perspektywy" tel. 022 628 58 62, fax 022 629 16 17,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.