Dziesięć lat „Study in Poland”

Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Konferencja - Studenci Zagraniczni w Polsce 2014

Miejsce

Obrady konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2014" odbywać się będą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Collegium Iuridicum Novum Al. Niepodległości 53