Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Ranking Szkół Wyższych 2008 - Uniwersytety na topie PDF Drukuj

prof. Barbara Kudrycka8 maja ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2008 przygotowanego przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą". Po trzech latach supremacji, Uniwersytet Warszawski ustąpił (minimalną różnicą punktów!) pierwszego miejsca Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet Wrocławski, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a na piątym Politechnika Warszawska. Uczelniom niepublicznym ponownie lideruje Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Gratulacje najlepszym uczelniom osobiście złożyła prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Ranking Szkół Wyższych "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" jest rankingiem wielokryteriowym. Brane są pod uwagę ? z różną wagą dla różnych typów uczelni ? cztery podstawowe grupy kryteriów: prestiż, siła naukowa, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.

 

Kwestią podstawową dla rankingu jest precyzyjne ustalenie jego kryteriów, prawidłowe zebranie danych oraz rzetelne ich opracowanie. Przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", pod której egidą jest przygotowywany ten ranking, spotkali się wcześniej z konferencjami rektorów poszczególnych typów uczelni, aby przedstawić założenia i kryteria rankingu oraz uzyskać akceptację dla wprowadzonych zmian. Nad prawidłowością procedur sporządzenia rankingu czuwała Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich, opiniotwórczych i zatrudniających absolwentów. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

 

Ranking Szkół Wyższych "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" to w istocie cztery rankingi:
a. Ranking 91 najlepszych polskich uczelni akademickich Wyniki Zasady
b. Ranking 90 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich Wyniki Zasady
c. Ranking 95 najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich Wyniki Zasady
d. Ranking 18 najlepszych państwowych wyższych szkół zawodowych Wyniki Zasady

Ranking według typów uczelni

Ponadto publikowane są tzw. podrankingi, prezentujące kolejność uczelni według ich typów. Przygotowano rankingi uniwersytetów, uczelni technicznych, ekonomicznych, medycznych, rolniczych, pedagogicznych oraz akademii wychowania fizycznego.

 

Tradycyjnie wręczone zostały nagrody AWANS dla uczelni akademickich, magisterskich i licencjackich, które w ostatnim roku zanotowały szczególne osiągnięcia oraz nagroda KUŹNIA KADR dla uczelni, która odniosła największy sukces w kształceniu kadr naukowych. Po raz pierwszy przyznano natomiast nagrodę MISJA ? dla uczelni, która ze względu na swoją specyfikę nie ma szans na wysokie miejsce w tabeli rankingowej, natomiast pełni ważną rolę społeczną. Pierwszym laureatem nagrody MISJA jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne na stronie: www.perspektywy.pl

Więcej informacji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowe informacje: Jan Nicał, Sekretariat Projektu "Study in Poland" - Fundacja "Perspektywy"
tel. 022 628 58 62, fax 022 629 16 17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.