Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Spotkanie Konsultacyje „Study in Poland” PDF Drukuj

- Bardzo cieszę się, że program „Study in Poland” rozwija się w takim tempie. Dzieje się tak głównie dzięki Państwa aktywności – mówiła otwierając Spotkanie Konsultacyjne uczelnianych koordynatorów tego projektu, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca KRASP i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbyło się 26 lutego w siedzibie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w Warszawie i zgromadziło ponad 60 przedstawicieli z 34 (spośród 40) uczelni akademickich uczestniczących w programie „Study in Poland”.