Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Polsko-Ukraiński "Okrągły Stół" PDF Drukuj

W ramach Prezentacji Polskich Uczelni Ukraina 2010 w trzech miastach: Charkowie, Doniecku i Dniepropietrowsku zorganizowano cykl Polsko-Ukraińskich Okrągłych Stołów: Razem na rzecz jakości szkolnictwa wyższego. Pierwszy z Okrągłych Stołów odbył się 22 marca w Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. W.N. Karazina. Ze strony polskiej w obradach uczestniczyli przedstawiciele 15 uczelni akademickich, Konsul Generalny RP w Charkowie dr Grzegorz Seroczyński oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Ze strony ukraińskiej - przedstawiciele uczelni z Charkowa i obwodu Charkowskiego oraz przedstawiciele edukacyjnych władz miasta.

Uczestników przywitał gospodarz spotkania -  prof. Vil Bakirov, rektor Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Karazina (NUCH), przewodniczący Rady Rektorów Obwodu Charkowskiego. Z prezentacjami wystąpili: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji edukacyjnej Perspektywy, „Polskie szkolnictwo wyższe dziś, strategie rozwoju do roku 2020 oraz możliwości współpracy w ramach projektów Unii Europejskiej”; prof. Stanisław Michałowski prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Doświadczenie i możliwości polsko-ukraińskiej współpracy akademickie” oraz prof. Bogdan Antoszewski pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Ukrainą, dyrektor Centrum Laserowych Technologii Metali z Politechniki Świętokrzyskiej „Możliwości współpracy badawczej w zakresie nauk technicznych”. Z prezentacjami StudentEURO 2012 – Propozycja Polsko-Ukraińskich mistrzostw Piłkarskich oraz Współpraca uczelni Polskich i Ukraińskich w ramach Centrum Ukraińsko-Polskiego KPI oraz doświadczenia współpracy NTUU”KPI – Politechnika Warszawska wystąpił także prof. Siergiej Sidorenko, prorektor NTUU „KPI”, dyrektor Centrum Ukraińsko-Polskiego KPI.

Podczas Okrągłych Stołów dyskutowano również na temat wspólnego udziału uczelni polskich i ukraińskich w programach dydaktycznych i badawczych Unii Europejskiej, roli współpracy polsko-ukraińskiej w działaniach na rzecz jakości kształcenia, możliwości wprowadzenia wspólnych dyplomów uczelni z Polski i Ukrainy,  propozycji przedsięwzięć ułatwiających zacieśnianie kontaktów polsko-ukraińskich oraz możliwości intensyfikacji wymiany studentów na II i III poziomie studiów.

Podobne Okrągłe Stoły odbyły się także 24 marca w Donieckim Narodowym Uniwersytecie (przewodniczący - rektor prof. Volodymir Szewczenko) i 26 marca w Dniepropietrowskim Narodowym Uniwersytecie im. Gonczara – w Pałacu Młodzieży (przewodniczący - rektor prof. Nikołaj Poliakov). Uczestnikami ze strony ukraińskiej byli przedstawiciele uczelni Doniecka i Dniepropietrowska oraz odpowiednich obwodów.

W oficjalnej części programu odbyły się również spotkania z rektorem Politechniki Charkowskiej prof. Leonidem Toważnianskim, rektorem Politechniki Donieckiej prof. Aleksandrem Minajewym, rektorem Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Górnictwa prof. Genadiem Piwniakem oraz pierwszym prorektorem Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Ekonomii i Prawa prof. Anatoliem Zadojewym.

Polskie uczelni są bardzo zainteresowane współpracą z ukraińskimi uczelniami, szczególnie w zakresie pozyskiwania unijnych grantów, wymiany studenckiej i w ramach umów bilateralnych. Liczne, zaangażowane uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach strony ukraińskiej oraz konkretne propozycje współpracy, które w ramach Okrągłych Stołów się pojawiły, świadczą, że jest to zainteresowanie odwzajemnione.