Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Marzec 2011

12-13 marcaPrezentacje polskich uczelni w Pekinie (targi: CIEET)