Dziesięć lat „Study in Poland”

Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

PDF Drukuj

Program Ramowy
Narady konsultacyjnej 2015
uczelni uczestniczących w programie Study in Poland

Pałac Alfreda Biedermanna
ul. Franciszkańska 1/3
, Łódź

Termin: 25 czerwca 2015 r.

10.00 - 11.00 – Rejestracja uczestników, poczęstunek

11.00 Otwarcie spotkania
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

11.10 Działania międzynarodowe KRASP prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

11.25 – Sprawozdanie z działalności "Study in Poland" w roku akademickim 2014/15 – dr Bianka Siwińska,  koordynatorka "Study in Poland"

11.40 Prezentacja nowej platformy promocji oferty polskich uczelni „Study in Poland” – Julia Łysik, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

11.50Wprowadzenie do dyskusji - wystąpienia uczestników programu "Study in Poland" Dobre praktyki, ciekawe rynki – jak to robią uczelnie? Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

12.00 – Ewolucja postrzegania procesu umiędzynarodowienia - na przykładzie ALK - lidera Rankingu Umiędzynarodowienia PERSPEKTYW –  prof. Grzegorz Mazurek, prorektor ALK ds. współpracy międzynarodowej

12.15 – SmartUni – innowacyjna aplikacja Uniwersytetu Łodzkiego – Liliana Lato, kierowniczka International Relations Office, Uniwersytet Łodzki

12.30 – Studenci zagraniczni w Polsce. Zderzenie z nową rzeczywistością. Jak możemy im pomóc w adaptacji – Diana Jastrzębska, przewodnicząca ESN Polska

12.45 – Możliwości rozwijania współpracy akademickiej z Turcją oraz krajami Azji   Środkowej – Arif Erkol, kanclerz AFIB Vistula

13.00 – Rankingi narodowe jako narzędzie skutecznego poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej – dr Kazimierz Bilanow, Managing Director, IREG    Observatory on Academic Ranking and Excellence

13.10 Prezentacja założeń oraz zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2016", 21-22 stycznia 2016, Gdańsk – Ewa Kiszka, kierowniczka International Relations Office, Gdański Uniwersytet Medyczny

13.25 Omówienie planu i zasad działania w ramach programu "Study in Poland" w roku akademickim 2015/16 i w latach następnych

13.40 - 14.00Przerwa kawowa

14.00 – Sesja jubileuszowa programu „Study in Poland”

Prezentacja "10 lat programu „Study in Poland” – skąd startowaliśmy, gdzie jesteśmy teraz, dokąd zmierzamy"

14.40 – Okolicznościowy bankiet z okazji 10-lecia programu „Study in Poland”

Materiały narady 25 czerwca 2015