Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Spotkanie prorektorów: rozwój Study in Poland PDF Drukuj

W cyklu spotkań roboczych Study in Poland odbyło się w Warszawie, w dniu 25 listopada br., spotkanie konsultacyjne prorektorów oraz osób odpowiedzialnych za promocję zagraniczną uczelni uczestniczących w projekcie. W sali konferencyjnej hotelu Novotel Centrum zebrali się reprezentanci prawie 30 uczelni, by zapoznać się z dokonaniami projektu w mijającym roku i przedyskutować kierunki działania na najbliższe lata.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu w roku akademickim 2009/2010 - zawarte w Sprawozdaniu z realizacji programu Study in Poland w okresie 1 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.* - zaprezentowała i skomentowała Bianka Siwińska – koordynatorka "Study in Poland", redaktorka naczelna miesięcznika Perspektywy.*

Aktywność projektu koncentrowała się na nst. grupach działań: rozwój serwisów internetowych, misje zagraniczne, promocja na rynkach zagranicznych, produkcja i kolportaż materiałów promocyjnych, udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących szkolnictwa wyższego oraz szeregu aktywności zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Study in Poland i jego promocji. Uczelnie uczestniczące w programie promowane były na całym świecie podczas targów, dni polskich, misji edukacyjnych i in. działań m.in. w: Chinach, Tajlandii, Japonii, Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie a poprzez obecność na prawie połowie stron internetowych polskich placówek dyplomatycznych – na całym świecie. Prezentacja* pokazała rozmach programu i powiększający się zasięg osób i instytucji korzystających  z jego zasobów informacyjnych.

Kolejnym punktem programu była prezentacja raportu Studenci zagraniczni w Polsce 2010* przez dr Wojciecha Marchwicę. Opracowanie to stanowić będzie podstawę corocznego raportu, publikowanego w ramach projektu. Statystyki migracji studentów do Polski zaprezentowane zostały w globalnym kontekście, ukazując możliwości zwiększenia udziału studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Za szczególnie ciekawe zgromadzeni uznali analizy porównawcze dotyczące niektórych rynków (Czechy, Holandia) i zestawienia udziałów studentów zagranicznych w systemach edukacji wyższej różnych krajów i Polski. Prezentacja wywołała dyskusję koncentrującą się wokół barier, na jakie napotykają polskie uczelnie pragnące kształcić studentów-obcokrajowców. Zgodzono się, że publikowanie raportu, dostarczającego różnorodnych danych analitycznych, jest pomysłem, który koniecznie trzeba rozwinąć.

Na bazie powyższych wystąpień Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, omówił proponowane kierunki promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą w latach 2011-12. W szczególności przedstawił prezentację pt. Priorytet: Ukraina. Kampania „Study in Poland” na Ukrainie – szanse i wyzwania. Wynikający, zarówno z dotychczasowych działań, jak i ze statystyk wschodni kierunek promocji polskich uczelni znajduje na Ukrainie bardzo korzystny oddźwięk. Szereg rozpoczętych akcji (punkt informacyjny w Kijowie, misje uczelni polskich w poszczególnych regionach Ukrainy, turniej StudentEuro 2010-12 itp.) wymaga kontynuacji i daje znakomite rezultaty – czego dowodem jest zarówno duża liczba studentów ukraińskich w polskich uczelniach, jak i wzrastające zainteresowanie młodych Ukraińców studiami w Polsce.

W dyskusji na temat uwarunkowań i priorytetów promocji polskich uczelni za granicą wzięli między innymi udział: prof. Marta Kicińska-Habior – prorektor UW, prof. Andrzej Mania – prorektor UJ, prof. Zofia Wysokińska – prorektor UŁ, prof. Stanisław Chibowski – prorektor UMCS, prof. Marek Tukiendorf – prorektor PO, prof. Stanisław Brzeziński – pełnomocnik rektora PCz., prof. Krzysztof Ostrowski – prorektor Akademii Humanistycznej im. Gieysztora, Kamil Melcer – kierownik Biura Promicji UW i inni.

W podsumowaniu obrad podkreślono między innymi konieczność szerokich konsultacji programu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” organizowanej w Łodzi na początku 2011 roku. Za pilną kwestię do rozwiązania wskazano brak regulacji prawnych dotyczących wprowadzania studiów III stopnia dla obcokrajowców. Za pilne uznano też przygotowanie projektu certyfikacji agencji rekrutacyjnych na Ukrainie, a w drugiej kolejności -  na innych rynkach edukacyjnych.

Więcej informacji udziela Wojciech Marchwica: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

*dostępne dla uczelni członkowskich „Study in Poland” w części kodowanej strony www.studyinpoland.pl