Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Spotkanie konsultacyjne prorektorów z uczelni "Study in Poland" PDF Drukuj
25 listopada 2010 r. odbyła się w Warszawie kolejna narada konsultacyjna "Study in Poland", w której
wzięli udział prorektorzy oraz szefowie działów promocji i współpracy międzynarodowej z uczelni uczestniczących w programie. Przedstawiony został raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2010". Dyskutowano o kierunkach rozwoju międzynarodowego marketingu polskich uczelni oraz nowych formach promocji. Omówiono wstępnie zestaw tematów na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2011", która odbędzie się w styczniu 2011 w Łodzi.