Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Luty 2016
11-13 II

Białoruś – Mińsk, prezentacje polskich uczelni na targach Obrazowanije i Kariera
26-27 II Kampania „Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby studiować po angielsku” podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2016, Warszawa, PKiN