Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Marzec 2016
3 III

Kazachstan – Astana, promocja polskich uczelni na targach a2 International Education Fair

16-19 III Portugalia – Lizbona, prezentacje polskich uczelni na targach Futuralia