Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Maj 2016
19 V

Białoruś – Mińsk, prezentacje polskich uczelni podczas Europa Day
- impreza przeniesiona na jesień 2016, dokładny termin będzie dostępny w późniejszym terminie