Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Czerwiec 2016
połowa
czerwca

Prezentacja serii raportów i seminarium na temat rynków edukacyjnych, Warszawa
ostatni
tydzień
czerwca
Narada programowa uczelni „Study in Poland”, Łódź