Newsletter Study in Poland

Doroczna narada konsultacyjna programu "Study in Poland"

Uprzejmie informujemy, że doroczna narada konsultacyjna uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland" odbędzie się 16 czerwca br. w godz. 10:30-13:30 na Uniwersytecie Łódzkim.

Zaproszenie do udziału w naradzie przesłane zostało do rektorów, prorektorów ds. międzynarodowych oraz pełnomocników uczelni uczestniczących w programie"Study in Poland". Celem narady jest podsumowanie realizacji programu "Study in Poland" w mijającym roku akademickim, przyjęcie zasad i planu działań w roku akad. 2016/17, a także omówienie priorytetów na lata 2017-2020.

Spotkanie odbędzie się w nowym budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173.
Kontakt roboczy: Julia Łysik, 22 628 58 62 w. 15,

Serdecznie zapraszamy!

dr Bianka Siwińska
Koordynatorka programu „Study in Poland”