Newsletter Study in Poland

KAZACHSTAN: Seminarium dla agencji rekrutacyjnych w Almaty

Fundacja "Perspektywy" zorganizowała 8 kwietnia w Almaty, podczas targów "Obrazovanije i kariera", seminarium informacyjne dla kazachstańskich agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim również przedstawiciele polskich uczelni uczestniczących w misji edukacyjnej do Azji Centralnej zorganizowanej przez MNiSW.

Seminarium, które odbyło się 8 kwietnia w Centrum Atakent-Expo w Almaty, prowadziła dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza "Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", koordynatorka programu "Study in Poland". Obecny był radca Włodzimierz Kurowski, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Informacji Ambasady Polski w Astanie, z siedzibą w Almaty.

Z roku na rok zwiększa się liczba młodych Kazachstańczyków podejmujących studia w Polsce - jest ich obecnie 560 (wobec 318 w 2013 roku). Jest to korzystne dla rozwoju stosunków polsko-kazachstańskich i zgodne ze współczesnymi trendami rozwojowymi na świecie. Oznacza to, że Polska, członek Unii Europejskiej i strefy Schengen, stała się dla młodzieży Kazachstanu atrakcyjnym miejsce zdobywania wykształcenia na wysokim poziomie.

Celem seminarium było zaprezentowanie zainteresowanym agencjom rekrutacyjnym, reprezentującym różne regiony Kazachstanu, oferty polskiego szkolnictwa wyższego i omówienie możliwości współpracy. Zapytani przez nas uczestnicy spotkania uważają ten kierunek współpracy za wzajemnie bardzo korzystny.

Jeśli chodzi o całość misji edukacyjnej MNiSW to trwała ona od 3 do 15 kwietnia i dotarła do trzech państw: Kirgistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu.

W Kirgistanie polska delegacja spotkała się z władzami i kadrą naukową trzech uczelni kirgiskich, w tym jednej z najważniejszych w kraju, Uniwersytetu Państwowego im. J. Balasagyna. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wymiany studenckiej i akademickiej w ramach współpracy międzyuczelnianej oraz programu Erasmus+.

W dniach 7-9 kwietnia polskie uczelnie uczestniczyły w targach edukacyjnych Kazakhstan International Exhibition Education and Career 2016. W ramach wydarzeń towarzyszących targom polska delegacja spotkała się m.in. z reprezentacją jednej z głównych uczelni kazachskich, Uniwersytetu Al-Farabi.

W ramach ostatniej części misji przedstawiciele trzech polskich i dwóch uzbeckich uczelni spotkali się, aby przedyskutować m.in. możliwości współpracy w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowych oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.

We wszystkich trzech państwach organizowane były dodatkowo spotkania z młodzieżą polonijną oraz osobami uczącymi się języka polskiego na temat możliwości podejmowania studiów w Polsce. Polska delegacja rozmawiała również z pracownikami polskich placówek dyplomatycznych w Biszkeku, Ałmaty i Taszkencie.