Newsletter Study in Poland

Jubileusze uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland"

W maju zorganizowane zostały w Warszawie i Poznaniu finałowe wydarzenie wieńczące obchody ważnych jubileuszy uczelni uczestniczących od początku w programie "Study in Poland": 200.lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obu uczelniom "Perspektywy" gratulują dotychczasowych osiągnięć i życzą dalszych sukcesów!