Newsletter Study in Poland

W jubileuszowym roku - awans w lidze światowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w tym roku akademickim świętuje swoje 90-lecie. Osiągnięcia naukowe, oferta dydaktyczna i odpowiadanie na przemiany społeczno-gospodarcze sprawiły, że od lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych w Polsce i w Europie.

W przeddzień obchodów 90.lecia największym sukcesem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był awans w międzynarodowym rankingu Eduniversal do kategorii 4 Palm. UEP uzyskał tytuł „TOP business school with signifi cant international influence” (Top szkoły biznesu ze znaczącym wpływem międzynarodowym), który otrzymuje jedynie 200 najlepszych uczelni na świecie. W 2015 roku UEP, jako jeden z nielicznych uniwersytetów na świecie, awansował w rankingu Eduniversal z kategorii „Excellent Business School with reinforcing international influence” (3 palmy), uwzględniającej 400 uczelni biznesowych, do wyższej kategorii, którą otrzymuje 200 najlepszych uczelni.

W największym z rankingów Eduniversal porównywanych jest 1000 uczelnibiznesowych ze 154 krajów. Miejscasą przyznawane z podziałemna regiony geograficzne. Doregionu „Europa Wschodnia” przyporządkowano81 uczelni biznesowych z 21 krajów, w tym 11 z Polski, które podzielone są na pięć kategorii, a każdej z nich przyporządkowano od 1 do 5 palm. - Już sama obecność w rankingu jest dowodem silnej pozycji ośrodka, gdyż ocenie  poddanesą wyłącznie najlepsze z nich – podkreślają dziennikarze Biuletynu UEP, uczelnianego periodyku. Kolejność w rankingu oraz liczba palm przyznawana jest na podstawie kryteriów umiędzynarodowienia uczelni – m.in. akredytacji krajowych i międzynarodowych, obecnościw międzynarodowych rankingach, członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach czy też skali współpracy międzynarodowej.

Tytuł „Top Business School” jest potwierdzeniem coraz lepszej reputacji, jaką uczelnia cieszy się w międzynarodowym środowisku. - To dowód na to, że awansujemy w światowej lidze, a nasza rozpoznawalność na arenie międzynarodowej wzrasta – podkreślają pracownicy UEP.

Inne wyróżnienia też cieszą. Uczelnia otrzymała także prestiżową nagrodę, przyznawaną przez międzynarodowy portal internetowy StudyPortals i zostali docenieni przez zagranicznych studentów, którzy odwiedzili Poznań w programie Erasmus+. Dostali 9,5 punktu w 10-stopniowej skali, zdobywając nagrodę Outstanding International Student Satisfaction Award 2015.

Nadal wysoko oceniają UEP doktoranci, co potwierdziła VIII edycja Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2015, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Uniwersytet od pierwszych edycji zajmuję czołowe miejsca.

Wysokie miejsce wśród znaczących wydarzeń zajmuje także oficjalne otwarcie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, budynku na miarę XXI wieku, wyposażonego w nowoczesny sprzęt i aparaturę, które odbyło się w 2015 roku. Ponadto w ramach projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” powstało 7 specjalistycznych pracowni badawczych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej UEP znajduje się obecnie w czołówce instytucji z najlepszą bazą dedykowaną nauce.

Czy mocnym akcentem jubileuszowego roku będzie zdobycie 5 palmy, czy może prestiżowej światowej akredytacji uczelni biznesowych EQUIS? Czas pokaże. Ważne, że UEP znalazł się na długiej drodze do uzyskania znaku najwyższej jakości szkół biznesu i daje wejście do  elitarnego grona najlepszych szkół biznesu na świecie. To z kolei zdecydowanie zwiększyłoby zainteresowanie studiowaniem u nas, wspólnymi studiami, współpracą naukową itd. Dla przykładu, wzrost liczby studentów z zagranicy może w znacznym stopniu zrekompensować spadek liczby polskich studentów. W tym sensie prace nad akredytacją to inwestycja z bardzo wymiernymi korzyściami dla nas wszystkich.

- Organizacja przyznająca akredytację EQUIS – European Foundation for Management Development (EFMD), dokładnie sprawdziła, czy spełniamy wstępne kryteria. Dokładnie rok temu zostaliśmy dopuszczeni do ubiegania się o akredytację. Obecnie pracujemy nad raportem samooceny. W prace zaangażowanych jest bardzo wiele osób, bowiem akredytacja dotyczy praktycznie wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni. Do lipca przyszłego roku (2016) musimy wysłać raport samooceny. W końcu września 2016 r. będziemy gościli zespół akredytacyjny. Decyzja o akredytacji zapadnie w grudniu przyszłego roku – opowiadał w październiku 2015 r. na łamach Biuletynu UEP prof. Maciej Żukowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UEP, a obecnie rektor-elekt na kadencję 2016-2020.

Tak dbają w UEP o dobro wspólne, co w przeddzień jubileuszu mocno zaakcentowała prof. Małgorzata Słodowa- Hełpa podczas wykładu inaugurującego obecny rok akademicki. – W tym uroczystym dniu, rozpoczynającym kolejny etap funkcjonowania naszej wspólnoty, zarówno Państwu, jak i sobie życzę skutecznego tworzenia wspólnoty z krwi i kości – innowacyjnej, konkurencyjnej, racjonalnej i aktywnej.

To tu wciąż aktualne przesłanie.

LJ

www.ue.poznan.pl/pl