Newsletter Study in Poland

Ranking Szkół STEM Perspektywy 2016

200 liceów ogólnokształcących i 100 techników, w których przedmioty STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) są najlepiej nauczane, wskazuje druga edycja Rankingu Szkół STEM przygotowanego przez "Perspektywy".

STEM - czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do nauki, technologii i innowacji. Celem Rankingu STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do przedmiotów ścisłych, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

- Od kilku lat, co obserwujemy z dużą satysfakcją, trwa swego rodzaju moda na kierunki ścisłe i inżynierskie – mówi przewodniczący Kapituły Rankingu prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Partnera Rankingu. - Coraz młodsi ludzie, a także ich rodzice, zaczynają rozumieć, że matematyka czy fizyka to nie są hasła, których trzeba się bać. Wręcz przeciwnie – dzięki tym przedmiotom i wiedzy w tym zakresie można odkrywać świat, zdobyć świetne wykształcenie i mieć w przyszłości dobrą, pełną wyzwań pracę. Matematyka jest nieodłącznym elementem wszechstronnego wykształcenia i cieszę się, że ta świadomość wraca.

Kryteria rankingu to: wyniki matury przedmiotów dodatkowych (matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka) na poziomie rozszerzonym, wyniki obowiązkowej matury z matematyki oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Chemicznej, Biologicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, Astronomicznej i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Kryteria są identyczne dla liceów i techników, jednak dla każdej z tych grup przyjęto nieco inne wagi. W grupie liceów ogólnokształcących wyniki matury przedmiotów dodatkowych mają wagę 50%, wyniki obowiązkowej matury z matematyki – 25% , sukcesy w olimpiadach – 25%.

W grupie techników wyniki matury przedmiotów dodatkowych także mają wagę 50%, wyniki obowiązkowej matury z matematyki – 35% a sukcesy w olimpiadach – 15%. Ranking Szkół STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

- Uważam, że takie rankingi jak STEM są potrzebne jako drogowskaz dla różnych grup – podkreśla prof. Tadeusz Słomka. - Dla uczniów – z wiadomych względów. Dla uczelni takich jak nasza – jako wskazówka, z którymi szkołami średnimi zacieśniać współpracę, na kogo zwrócić uwagę. To także bardzo ważny sygnał dla dyrektora szkoły, kadry nauczycielskiej, rodziców i uczniów. Czy to, co robimy na co dzień w naszej pracy, przynosi pożądane efekty? A może musimy starać się bardziej?

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu STEM Perspektywy 2016 odbędzie się 31 maja br. o godz. 13.00 w Centrum Nauki Kopernik. Będzie ono częścią programu międzynarodowej konferencji STEM Education for lnnovation. Najważniejszym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań zapewniających przyspieszenie rozwoju społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego Polski dzięki lepszemu nauczaniu przedmiotów STEM.

Wyniki Rankingu STEM Perspektywy 2016