Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Sukces konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2007" PDF Drukuj
Takiej konferencji na temat umiędzynarodowienia naszego szkolnictwa wyższego jeszcze w Polsce nie było! Na zaproszenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i gościnnej Politechniki Łódzkiej przyjechało w dniach 22-24 lutego br. do Łodzi aż 165 osób reprezentujących 81 uczelni akademickich i zawodowych zainteresowanych szerszą obecnością na rynku międzynarodowym. Byli rektorzy, prorektorzy ds. międzynarodowych i promocji oraz dyrektorzy i kierownicy tych działów. Przybyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Byli goście zagraniczni: ambasador Chin i przedstawiciel DAAD. I była wielka wspólna wola wykonania zdecydowanego przyspieszenia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

 


 
 

Głównym tematem, wokół którego toczyła się dyskusja podczas debat plenarnych oraz w kilku równoległych grupach roboczych było szukanie sposobów na zwiększenie liczby zagranicznych studentów w polskich uczelniach - zarówno odbywających pełne studia, jak i przyjeżdżających do nas w ramach europejskich programów wymiany.

Swoje stanowiska, przemyślenia i doświadczenia w tym względzie przedstawili goście konferencji: prof. dr hab. Stefan Jurga - sekretarz stanu w MNiSW, Jego Ekscelencja Yuan Guisen - ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Małgorzata Wejsis-Gołąbek - radca ds. kultury i nauki Ambasady RP w New Delhi, Andrzej Lisowski - radca w Departamencie Konsularnym i Polonii MSZ oraz Olaf Köndgen - kierownik sekcji targów i wydarzeń międzynarodowych w centrali DAAD w Bonn. Ich wystąpienia były znakomitym punktem odniesienia do debat prowadzonych przez uczestników konferencji.

 
 


Liczne polskie uczelnie już przygotowały lub są w trakcie przygotowywania programów studiów w języku angielskim. Z prezentacji przedstawionych przez uczelnie posiadające kilkuletnie doświadczenie w tym względzie wynikało, że przygotowanie programu w języku angielskim (lub innym obcym) jest zadaniem wymagającym dużego wysiłku, ale możliwym do zrealizowania. Jest to jednak dopiero pierwszy krok na drodze do przyciągnięcia zagranicznych studentów. Potrzebę obecności zagranicznych studentów rozpatrywano nie tylko pod kątem korzyści finansowych czy potrzeby zapewnienia równowagi w międzynarodowej wymianie studenckiej. Zwrócono uwagę, że obecność nawet ograniczonej ilości zagranicznych studentów wpływa pozytywnie na poziom wykładów i zajęć w języku obcym, pomaga tworzyć środowisko wymiany kulturowej na uczelni i jest z korzyścią dla polskich studentów. Kilkukrotnie podkreślono, że wszelkie wysiłki związane z umiędzynarodowieniem polskich uczelni powinny mieć na celu przede wszystkim dobro polskich studentów.

Plenarne sesje konferencyjne prowadzili przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. Karol Musioł - wiceprzewodniczący KRASP ds. międzynarodowych, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. inż. Jan Krysiński - przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor Politechniki Łódzkiej oraz Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
   


W plenarnych dyskusjach panelowych oraz w kierowaniu pracami grup roboczych wzięli także udział: prof. dr hab. Monika Hardygóra - prorektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Dorota Dobija z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Beata Skibińska - koordynator programu Sokrates, prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk - prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Wojciech Katner - prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski - prorektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - sekretarz generalny KRASP, dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski - dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, dr Waldemar Martyniuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Kazimierz Bilanow - koordynator ds. międzynarodowych w Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy",
 
 

Omówiono dotychczasowe doświadczenia w zakresie promocji polskiego szkolnictwa wyższego i pozyskiwania zagranicznych studentów zdobyte przez poszczególne uczelnie, grupy uczelni oraz przez KRASP i "Perspektywy" w ramach wspólnego programu "Study in Poland". Przedstawiciel niemieckiej organizacji ds. wymiany studenckiej i naukowej DAAD zaprezentował doświadczenia niemieckie w międzynarodowej promocji szkolnictwa tego kraju.


   

Zwrócono też uwagę na potrzebę wprowadzenia w Polsce, na wzór wielu krajów europejskich, tzw. "wizy studenckiej", która ułatwiłaby rekrutację studentów z zagranicy. Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego - zaprezentowali projekt zmian legislacyjnych dotychczasowych przepisów wizowych prowadzących do utworzenia pożądanej "wizy studenckiej".

   

Podsumowując obrady prof. Karol Musioł wskazał na pilną potrzebę opracowania kompleksowego, a zarazem zróżnicowanego programu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz powołania przez uczelnie członkowskie KRASP - we współpracy z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" jako zarządem wykonawczym - wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się profesjonalną promocją polskich uczelni za granicą.


Szczegóły już wkrótce! A na razie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi podczas konferencji prezentacjami oraz do obejrzenia fotograficznej kroniki konferencji. Wszystko to znajdziecie Państwo na stronie:

www.perspektywy.pl/studyinpoland/lodz2007

Pożytecznej lektury!

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.