Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2014" PDF Drukuj

Studenci zagraniczni w Polsce 2014

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu "Study in Poland" prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach.