Newsletter Study in Poland

BIAŁORUŚ: Zapraszamy na targi w Mińsku – po raz pierwszy bez wizy!

Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie zainteresowane rekrutacją studentów z Białorusi do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku - w dniach 16-18 lutego 2017.

W 2016 roku na polskich uczelniach studiowało 4615 Białorusinów (rok wcześniej było ich 4118), co stanowi 8% ogólnej liczby studentów zagranicznych w Polsce. Stanowią oni drugą grupę narodowościową (po Ukraińcach) pod względem liczebności.

Dlatego z roku na rok zwiększa się także stoisko narodowe "Study in Poland" na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Mińsku - ze względu na coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony uczelni polskich, jak i młodych ludzi, rozważających studia za granicą.

Po raz drugi targi "Obrazowanie i Kariera" odbędą się w samym centrum miasta - w Narodowym Pałacu Sportu (wcześniej były organizowane w innej placówce) pod adresem: Republican Palace of Sport, 4 Pobediteley av., Minsk, Belarus.

Uwaga: od 12 lutego wchodzą w życie nowe przepisy, pozwalające na bezwizowy wjazd na Białoruś dla obywateli państw UE, w tym Polski.

Żeby skorzystać z dobrodziejstw nowej ustawy należy spełnić następujące warunki:

  1. Pobyt na terytorium Białorusi nie może przekroczyć 5 dni
  2. Przekroczenia granicy Białoruskiej można dokonać wyłącznie przez punkt graniczny na lotnisku w Mińsku
  3. Osoba przekraczająca granicę bez wizy powinna posiadać ważny paszport, bilet powrotny (również lotniczy), uwzględniający p.1, ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. euro oraz środki na pokrycie kosztów własnych w trakcie pobytu (równowartość 20 euro na każdy dzień pobytu).

Ze swojej strony sugerujemy również mieć przy sobie wydrukowane potwierdzenie rezerwacji hotelowej.

Osoby, planujące przebywać na terytorium Białorusi dłużej niż 5 dni, nadal zobowiązane są do posiadania odpowiedniej wizy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w targach "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 25 stycznia 2017.

Zgłoszenie udziału

Więcej informacji: http://www.expoforum.by