Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Partnerzy
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich PDF Drukuj

Rektorów Akademickich Szkół PolskichKonferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 106 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 4 szkoły mają status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej.

 

Więcej…
 
Fundacja Edukacyjna Perspektywy PDF Drukuj

Fundacja Edukacyjna PerspektywyPerspektywy są prywatną fundacją non-profit, która od ponad 10 lat wspiera szkolnictwo wyższe w jego przemianach związanych z internacjonalizacją. Jej unikalną specjalizacją jest profesjonalny zagraniczny marketing uczelni, którym zajmuje się od roku 2001, gdy to po raz pierwszy wystąpiła ze stoiskiem polskich uczelni na targach edukacyjnych w Rosji. Przez te dziesięć lat Fundacja niezmiennie rozwijała kompetencje w tym zakresie, budowała sieć kontaktów, zdobywała doświadczenia i profesjonalizowała swe usługi. W tym czasie zorganizowała ponad 130 występów promocyjnych za granicą (na targach edukacyjnych i networkingowych, konferencjach, prezentacjach, study tourach etc.). Stała się też partnerem dla instytucji EU. W uznaniu jej profesjonalizmu i kompetencji międzynarodowych w roku 2006 Fundacja poproszona została o objęcie funkcji narodowego koordynatora dla największego w historii EU projektu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego poza Europą - EHEF (European Higher Education Fairs). Bierze też udział jako kluczowy partner w dużych projektach europejskich - najnowszy z nich to IMPI - Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation, którego celem jest budowanie listy wskaźników umiędzynarodowienia sprofilowanych dla potrzeb europejskich uczelni. Fundacja opracowuje, co roku raporty odnośnie sytuacji studentów zagranicznych na polskich uczelniach, zbiera dane nt. stopnia zaawansowania internacjonalizacji poszczególnych instytucji edukacyjnych i przygotowuje raporty o najważniejszych rynkach edukacyjnych świata. Wydaje i opracowuje publikacje poświęcone internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie