Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Nagrody


ProSTUDENT 2008 za program „Study in Poland” PDF Drukuj

 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” została uhonorowana przez polskie środowisko studenckie prestiżową nagrodą ProSTUDENT 2008 za program „Study in Poland” - prowadzony wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Była to piąta edycja konkursu „ProSTUDENT” organizowanego corocznie przez Parlament Studentów RP, który przyznaje swoje nagrody osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz środowiska studenckiego. Jak podkreślił podczas uroczystej Gali zorganizowanej w klubie „Palladium” w Warszawie Leszek Cieśla, przewodniczący Parlamentu Studentów RP: - Kapituła konkursu doceniła inicjatywy i sukcesy Fundacji „Perspektywy” na polu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. Program „Study in Poland” wyszedł naprzeciw oczekiwaniom środowiska studenckiego. Przyznając nagrodę „Perspektywom”, podkreślamy zarazem, jak wielkie znaczenie dla rozwoju naszych uczelni ma proces umiędzynarodowienia. Parlament Studentów RP włączy się szerzej w działania w ramach „Study in Poland”.