Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Studenci Zagraniczni w Polsce

ZAPROSZENIE ZAŁOŻENIA PROGRAM ZGŁOSZENIE HOTEL POPRZEDNIE KONFERENCJEprogram konferencji .pdf

Program Konferencji

Studenci Zagraniczni w Polsce 2011

Łódź, 23-25 lutego 2011 r.

Miejsce konferencji:

Hotel “Ambasador Centrum”, Łódź, Al. Piłsudskiego 29

Środa, 23 lutego 2011

14:00 – 19:00 rejestracja

19:00 – 21:00 Welcome reception

Czwartek, 24 lutego 2011

 

9:45 – 10:00    Uroczyste otwarcie konferencji

prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. n.med. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy


10:00 – 11:30  Sesja plenarna I - Internacjonalizacja polskich uczelni 2011: stan, problemy, kontekst

Prowadzący: prof. dr hab. Karol Musioł, rektor UJ, przewodniczący Komisji KRASP

Wprowadzenie:

prof. dr hab. Karol Musioł: Dylematy internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego

prof. dr hab. Cezary Żołędowski, dyrektor Instytutu Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski: Opinie studentów zagranicznych na temat warunków studiów i pobytu w Polsce

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”: Gdzie jesteśmy? - Raport o stanie i trendach umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego

dr Bogusław Szymański, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: Studenci zagraniczni w Polsce – wstępne dane za rok 2010/2011

Komentarz rektorów: Włodzimierz Nykiel, Stanisław Bielecki, Paweł Górski,

 

11:30 – 12:00  przerwa kawowa

 

12:00 – 13.30  Sesja plenarna II - Wprowadzanie i rozwój programów studiów w języku angielskim – doświadczenia, dobre praktyki, sprawy do załatwienia

Prowadzący: Prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ

prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prorektor ds. współpracy z zagranicą, Szkoła Główna Handlowa: Wprowadzanie studiów w języku angielskim (I, II i III stopnia) w uczelni ekonomicznej – na przykładzie SGH

prof. dr hab. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wprowadzanie studiów w językach obcych na uniwersytecie – doświadczenia UAM

prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, dr Adam Szymański, koordynator MA Studies in Political Science: Wprowadzanie studiów w języku angielskim (II stopnia) – na przykładzie Instytutu Nauk Politycznych UW

Gedeon W. Werner, dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center) przy UŁ oraz Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów Executive MBA: Zajęcia w języku angielskim – atut czy wada? Asset or Liability? Doświadczenia w realizacji Program Executive MBA w PAM Center.

 

13:30 -  14:45 lunch

 

14:45 – 16:15  Sesja plenarna III – Zagraniczny student na studiach w języku polskim

Prowadząca: prof. dr hab. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ

prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego: Slawiści i poloniści importową i eksportową szansą polskiej humanistyki”

mgr Mirosław Jelonkiewicz, z-ca dyrektora Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego: Kursy jęz. polskiego i wykłady kulturoznawcze organizowane przez Centrum Polonicum UW dla studentów  z  zagranicy – stan obecny i perspektywy

prof. dr hab. Grażyna Zarzycka, dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim. Rys historyczny i wyzwania współczesności

Jacek Chaba, Polish Youth Ministry Coordinator, Archdiocese of Chicago,

Jolanta Harrison, Emilia Plater School Board President Burtlet,

Zbigniew Piwoni, Nicolaus School Board President Niles: Pozyskiwanie studentów z Ameryki Północnej na studia w języku polskim lub angielskim

Waldemar Siwiński, Perspektywy: Priorytet Ukraina: szanse i zagrożenia promocji polskich uczelni, koncepcja certyfikacji ukraińskich agencji rekrutacyjnych

 

16:15 – 16:30 przerwa kawowa

 

16:30 – 18:00 Sesja plenarna IV - Różne oblicza internacjonalizacji w Polsce

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, rektor PŁ

dr inż. Dorota Piotrowska, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego ds. kształcenia, Politechnika Łódzka: Internacjonalizacja studiów - prawdy i mity; doświadczenia Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering) PŁ

prof. dr hab. Michał Chilczuk, wykładowca w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, b. przewodniczący Międzyuczelnianej Rady Naukowej Ośrodka Łączności z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkół Wyższych: Problemy utrzymywania kontaktów z zagranicznymi absolwentami polskich szkół wyższych

Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy (program Study in Warsaw), przedstawiciel Prezydenta Łodzi (program Łódź Akademicka):
Znaczenie regionalnych programów i konsorcjów wspierających międzynarodową promocję polskich uczelni

19:00 – 22:00 UROCZYSTA KOLACJA – wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz Rektorów UŁ, PŁ i UMŁ – połączona z rozdaniem nagród laureatom konkursu INTERSTUDENT 2011 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Piątek, 25 lutego 2011

09:30 – 11:00  Sesja plenarna V - Jak wykorzystać środki z edukacyjnych programów Unii Europejskiej do poprawy umiędzynarodowienia kształcenia w polskich szkołach wyższych?

Prowadząca: Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), zastępca dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie”

Beata Skibińska, FRSE: Stopień wykorzystania możliwości programów unijnych  wspierających współpracę międzynarodową przez polskie uczelnie

dr Aleksandra Różalska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet: Prezentacja wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus „GEMMAMaster’s Degree in Women’s and Gender Studies

dr Stanisław Góźdź-Roszkowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki: Prezentacja kursu intensywnego programu  ErasmusLanguage and Culture Data: Methods and Applications

Anna Atłas, FRSE, dyrektor Programu „Uczenie się przez całe życie”: Przyszłość programów unijnych po roku 2013

 

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00 Sesja plenarna VI: Przesłanki sukcesu w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, rektor UMed. w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, rektor UMed. w Łodzi: Sukces polskich uczelni medycznych na światowym rynku studiów medycznych w języku angielskim

Ppor. SG Przemysław Cybul, naczelnik Wydziału IV Koordynacji i Nadzoru, Zarząd ds. Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Granicznej: Wzrost liczby studentów obcokrajowców w Polsce – perspektywa Straży Granicznej

Tomasz Cytrynowicz, dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu i Wykazu Cudzoziemców, Urząd ds. Cudzoziemców, MSWiA: Studenci obcokrajowcy w Polsce – perspektywa władz imigracyjnych

- Praktyczne problemy dotyczące procedur wizowych,  współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi, rola akademickiej dyplomacji publicznej i możliwości jej wsparcia – przedstawiciele MSZ

 

13:00 – 14:00  Podsumowanie i zakończenie

Prowadzący: prof. dr hab. Karol Musioł, UJ, KRASP

Bianka Siwińska, koordynatorka programu „Study in Poland”: Nowe trendy globalne w internacjonalizacji

prof. dr hab. Karol Musioł: UJ, KRASP: Mapa drogowa internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego

 

14:00 -15:00 Farewell lunch

Dodatkowe informacje: dr Kazimierz Bilanow, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 022 629 53 26